LIFE SKILL

Life hay Life Skill trong Black Desert Online là hệ thống chân thật về kỹ năng sống trong game, giúp người chơi có nhiều lựa chọn để kiếm Silver (tiền) và trải nghiệm game tốt hơn.Giới thiệu Game BDO: https://ebisugroup.net/black-desert-online/

DANH SÁCH LIFE SKILL

Có rất nhiều lĩnh vực kỹ năng sống trong game giúp bạn có nguồn thu nhập tốt khi không phải giết quái, hiện tại game đã phát triển 10 kỹ năng sống cho bạn lựa chọn để có thu nhập thụ động.GatheringAlchemyFarmingFishingProcessingSailingHuntingTrainingCookingTrade

CẤP ĐỘ LIFE SKILL

Khởi đầu game bạn sẽ có kỹ năng sống ở cấp độ Beginner ở tất cả các nghề ngoại trừ nhân vật Shai đã có kỹ năng sống khởi đầu là Professional 1 ở nghề GatheringAlchemy. Khi bạn tăng cấp kỹ năng sống của mình càng cao thì lợi nhuận bạn thu lại càng nhiều.Beginner 1-10Apprentice 1-10Skilled 1-10Professional 1-10Artisan 1-10Master 1-30Guru 1-50Nhấn phím P để xem tất cả ngành nghề cũng như cấp độ kỹ năng sống của bạn.Bạn có thể nâng cấp tất cả các ngành nghề nếu bạn muốn và một số ngành nghề có thể khó nâng cấp hơn các ngành nghề khác. Lượng thu nhập sản phẩm của bạn sẽ phụ thuộc vào cấp độ kỹ năng sống và mức độ thông thạo của bạn.

LIFE FAME

Life Fame là mức lương hằng ngày bạn nhận được dựa theo sự chuyển đổi của cấp độ nghề nghiệp của mỗi nhân vật trên tài khoản có được thành Life Fame.

LIFE FAME POINTS SILVER PER DAY
10 – 150 Points 100,000 Silver per day
151 – 300 Points 175,000 Silver per day
301 – 450 Points 250,000 Silver per day
451 – 600 Points 325,000 Silver per day
601 – 750 Points 400,000 Silver per day
751 – 900 Points 475,000 Silver per day
900+ Points 600,000 Silver per day

Mức lương hằng ngày bạn nhận được dựa theo điểm Life Fame trên tài khoản.

CÁCH TÍNH LIFE FAME

LIFE SKILL CHUYỂN ĐỔI
Beginner 1-10 0
Apprentice 1-10 0
Skilled 1-10 0
Professional 1-10 31-40
Artisan 1-10 41-50
Master 1-30 51-80
Guru 1-20 81-100

Chuyển đổi cấp độ nghề nghiệp thành danh Life Fame.Để tính tổng Life Fame mà tài khoản của bạn có được hãy liệt kê tất cả các cấp độ nghề nghiệp từ Professional trở lên của mỗi nhân vật có được cộng lại và chia cho 2 và lấy tổng cộng cho 1. Đó là điểm Life Fame của bạn có được cho mỗi nhân vât.Ví dụ: Bạn có một nhân vật có cấp độ nghề là: Trade Master 1 + Training Professional 3 + Fishing Guru 1


Sau khi chuyển đổi ra điểm:


51 + 33 + 81 = 165


165/2 = 82


82 + 1 = 83 Life FameNgoài ra Life Fame còn có đóng góp cho Family Fame, Family Fame là sự kết hợp của cả 3 loại danh vọng, giúp bạn giảm thuế trên Central Market.


Family Fame = Combat Fame + Life Fame + Special Fame

FAMILY FAME GIẢM THUẾ
1,000 – 3,999 0,5%
4,000 – 6,999 1%
7000+ 1,5%

Hỏi đáp hoặc đóng góp ý kiến để cải thiện chất lượng bài viết tại Discord.

Discord

0/5 (0 Reviews)