Cách vào BIOS trên máy tính

Cách vào BIOS trên máy tính

BIOS là viết tắt của cụm từ “Basic Input/Output System” có nghĩa là Hệ thống nhập xuất cơ bản. BIOS nằm bên trong máy tính cá nhân, trên bo mạch chính. BIOS là chương trình được chạy đầu tiên khi máy tính khởi động.

Vì thế truy cập vào Bios hay Boot option là rất quan trọng để thiết lập cấu hình máy hoặc sửa chữa lỗi sai thiết lập trên Bios

Boot máy Acer

 • Boot Option: Thông thường là F12. Ngoài ra còn có Esc, F9.
 • Bios: Thông thường là F2. Ngoài ra còn có DEL

Boot máy Asus

Nhóm 1: VivoBook f200ca, f202e, q200e, s200e, s400ca, s500ca, u38n, v500ca, v550ca, v551, x200ca, x202e, x550ca, z202e

 • Boot Option: ESC
 • Bios: DELETE

Nhóm 2: N550JV, N750JV, N550LF, Rog g750jh, Rog g750jw, Rog g750jx, Zenbook Infinity ux301, Infinity ux301la, Prime ux31a, Prime ux32vd, R509C, Taichi 21, Touch u500vz, Transformer Book TX300, Eee PC 1015, 1025c

 • Boot Option: ESC
 • Bios: F2

Nhóm 3: k25f, k35e, k34u, k35u, k43u, k46cb, k52f, k53e, k55a, k60ij, k70ab, k72f, k73e, k73s, k84l, k93sm, k93sv, k95vb, k501, k601, R503C, x32a, x35u, x54c, x61g, x64c, x64v, x75a, x83v, x83vb, x90, x93sv, x95gl, x101ch, x102ba, x200ca, x202e, x301a, x401a, x401u, x501a, x502c, x750ja:

 • Boot Option: F8
 • Bios: DEL

Boot máy Dell

 • Boot Option: F12
 • Bios: F2

Boot máy HP

 • Boot Option: ESC, F9
 • Bios: ESC, F10, F1

Boot máy Lenovo

 • Boot Option: F12, F8, F10. Riêng IdeaPad P500 thì F12 hoặc Fn + F11
 • Bios: F1, F2

Boot máy Sony Vaio

Nhóm 1: VAIO Duo, Pro, Flip, Tap, Fit

 • Boot Option: assist button
 • Bios: assist button

Nhóm 2: VAIO, PCG, VGN

 • Boot Option: F11
 • Bios: F1, F2, F3

Nhóm 3: VGN

 • Boot Option: Esc, F10
 • Bios: F2

Boot máy Toshiba

 • Boot Option: F12
 • Bios: F2. Rieeng với Protege, Satellite, Tecra thì F1, Esc

Boot máy eMachines

 • Boot Option: F12
 • Bios: Tab, Del

Boot máy Fujitsu

 • Boot Option: F12
 • Bios: F2

Boot máy Compaq

 • Boot Option: Esc, F9
 • Bios: F10

Boot máy Samsung

 • Boot Option: ESC. Với Ativ Book 2, 8, 9 là F2
 • Bios: F2. Với Ativ Book 2, 8, 9 là F10
5/5 (1 Review)