Cách Xem Mật Khẩu Wifi Trên Máy Tính

Cách Xem Mật Khẩu Wifi Trên Máy Tính

Bạn từng nhập mật khẩu cho máy tính và sử dụng trong 1 thời gian dài, nhưng qua thời gian bạn đã quên mất mật khẩu wifi để chia sẻ cho bạn bè hoặc kết nối thiết bị khác. Không sao bạn vẫn có thể xem lại mật khẩu đã lưu trong máy tính đã kết nối wifi rất đơn giản.

Bước 1: Truy cập Control Panel > Network and Sharing Center
Bước 2: Truy cập Wireless Network Connection (tên Wifi)
Bước 3: Truy cập Wireless Properties
Bước 4: Truy cập Tab Security > Tích vào mục Show characters

Sau khi tích vào mục Show characters, mật khẩu Wifi đã lưu trên máy tính sẽ được hiển thị

0/5 (0 Reviews)