DỊCH VỤ CÀI WIN 7 BẢNG GIÁ CÀI WIN 7 ĐỊA CHỈ CÀI WIN 7

DỊCH VỤ CÀI WIN 7

Ebisu Group cung cấp dịch vụ máy tính tận nơi, tại nhà, chuyên cài win cho máy tính để bàn (PC), máy tính xách tay (Laptop) chính hãng hp ,asus ,toshiba ,sony ,compaq ,acer ,dell ,alienware ,apple ,msi ,microsoft ,… cho khách hàng đang sinh sống tại khu vực Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Nhận cài win cho cho máy tính để bàn (PC), máy tính xách tay (Laptop) chính hãng apple ,microsoft ,msi ,alienware ,compaq ,sony ,asus ,dell ,hp ,acer ,toshiba ,… Đối với khách hàng ngoài khu vực, có thể vận chuyển máy tính qua đường xe khách, xe buýt,…

Hình Cài Win tận nơi, tại nhà

KHI NÀO CẦN DỊCH VỤ CÀI WIN

 • Máy tính báo lỗi khi đang khởi động, lỗi No boot device.
 • Khởi động windows rất lâu, bị màn hình đen hoặc bị xanh màn hình khi bật nguồn
 • Khách hàng đang muốn nâng cấp lên các bản windows cao hơn
 • Máy tính pc laptop chạy rất chậm, bị treo, đứng máy khi đang sử dụng
 • Máy vi tính kêu tít tít khi khởi động, màn hình không hiển thị
 • Khi khởi động máy bị màn hình đen chớp tắt liên tục
 • Máy tính mới mua, chưa có hệ điều hành, và các chương trình, phần mềm
 • Máy tính báo hết hạn sử dụng win, cần được kích hoạt, hoặc cài đặt lại win
 • Máy tính đang gặp nhiều lỗi về phần mềm, không thể sử dụng, hoặc đang dùng bị văng ra

MÃ LỖI MÀN HÌNH XANH

CODE - NAME
 • 0x00000022 – FILE_SYSTEM
 • 0x00000167 – CLUSTER_CSV_SNAPSHOT_DEVICE_INFO_TIMEOUT_LIVEDUMP
 • 0x00000BFF – BC_BTHMINI_VERIFIER_FAULT
 • 0x0000014C – FATAL_ABNORMAL_RESET_ERROR
 • 0x000000BF – MUTEX_ALREADY_OWNED
 • 0x000000A0 – INTERNAL_POWER_ERROR
 • 0x00000117 – VIDEO_TDR_TIMEOUT_DETECTED
 • 0x00000064 – SYMBOLIC_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x0000001D – NO_SPIN_LOCK_AVAILABLE
 • 0x00000010 – SPIN_LOCK_NOT_OWNED
 • 0x000000BE – ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY
 • 0x00000170 – CRYPTO_LIBRARY_INTERNAL_ERROR
 • 0x00000175 – PREVIOUS_FATAL_ABNORMAL_RESET_ERROR
 • 0x000001CE – INVALID_KERNEL_STACK_ADDRESS
 • 0x0000003D – INTERRUPT_EXCEPTION_NOT_HANDLED
 • 0x00000018 – REFERENCE_BY_POINTER
 • 0x00000174 – COREMSG_INTERNAL_ERROR
 • 0x00000BFE – BC_BLUETOOTH_VERIFIER_FAULT
 • 0x0000012D – VOLSNAP_OVERLAPPED_TABLE_ACCESS
 • 0x000000F6 – PCI_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION
 • 0x00000082 – DFS_FILE_SYSTEM
 • 0x0000005C – HAL_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x000000B8 – ATTEMPTED_SWITCH_FROM_DPC
 • 0x0000002C – PORT_DRIVER_INTERNAL
 • 0x000000E4 – WORKER_INVALID
 • 0x00000051 – REGISTRY_ERROR
 • 0x00000078 – PHASE0_EXCEPTION
 • 0x00000109 – CRITICAL_STRUCTURE_CORRUPTION
 • 0x0000009F – DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
 • 0x0000002F – INSTRUCTION_BUS_ERROR
 • 0x00000151 – UNSUPPORTED_INSTRUCTION_MODE
 • 0x00000085 – SETUP_FAILURE
 • 0x0000012E – INVALID_MDL_RANGE
 • 0x000000FD – DIRTY_NOWRITE_PAGES_CONGESTION
 • 0x000000BD – INVALID_HIBERNATED_STATE
 • 0x000001D4 – UCMUCSI_LIVEDUMP
 • 0x00000121 – DRIVER_VIOLATION
 • 0x00000160 – WIN32K_ATOMIC_CHECK_FAILURE
 • 0x00000119 – VIDEO_SCHEDULER_INTERNAL_ERROR
 • 0x00000152 – INVALID_PUSH_LOCK_FLAGS
 • 0x00000141 – VIDEO_ENGINE_TIMEOUT_DETECTED
 • 0x0000000B – NO_EXCEPTION_HANDLING_SUPPORT
 • 0x000001C4 – DRIVER_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION_LIVEDUMP
 • 0x000000D0 – DRIVER_CORRUPTED_MMPOOL
 • 0x000000D1 – DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
 • 0x00000034 – CACHE_MANAGER
 • 0x00000159 – HAL_ILLEGAL_IOMMU_PAGE_FAULT
 • 0x00000030 – SET_OF_INVALID_CONTEXT
 • 0x1000007E – SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
 • 0x0000017E – MICROCODE_REVISION_MISMATCH
 • 0x0000013C – INVALID_IO_BOOST_STATE
 • 0x00000003 – INVALID_AFFINITY_SET
 • 0x00000040 – TARGET_MDL_TOO_SMALL
 • 0x00000046 – DEREF_UNKNOWN_LOGON_SESSION
 • 0x00000015 – LAST_CHANCE_CALLED_FROM_KMODE
 • 0x000000A7 – BAD_EXHANDLE
 • 0x00000023 – FAT_FILE_SYSTEM
 • 0x00000045 – INSUFFICIENT_SYSTEM_MAP_REGS
 • 0x000001B0 – VIDEO_MINIPORT_FAILED_LIVEDUMP
 • 0x0000017D – PDC_UNEXPECTED_REVOCATION_LIVEDUMP
 • 0x00000067 – CONFIG_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x000000BB – NETWORK_BOOT_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x0000015D – SOC_SUBSYSTEM_FAILURE_LIVEDUMP
 • 0x000000D3 – DRIVER_PORTION_MUST_BE_NONPAGED
 • 0x00000173 – COREMSGCALL_INTERNAL_ERROR
 • 0x0000016C – INVALID_RUNDOWN_PROTECTION_FLAGS
 • 0x000000C4 – DRIVER_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION
 • 0x0000016D – INVALID_SLOT_ALLOCATOR_FLAGS
 • 0x000000A5 – ACPI_BIOS_ERROR
 • 0x00000092 – UP_DRIVER_ON_MP_SYSTEM
 • 0x00000004 – INVALID_DATA_ACCESS_TRAP
 • 0x00000120 – BITLOCKER_FATAL_ERROR
 • 0x000000A1 – PCI_BUS_DRIVER_INTERNAL
 • 0x000000A2 – MEMORY_IMAGE_CORRUPT
 • 0x000000A4 – CNSS_FILE_SYSTEM_FILTER
 • 0x00000112 – MSRPC_STATE_VIOLATION
 • 0x00000008 – IRQL_NOT_DISPATCH_LEVEL
 • 0x0000006A – LPC_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x000000C1 – SPECIAL_POOL_DETECTED_MEMORY_CORRUPTION
 • 0x000000F9 – DRIVER_RETURNED_STATUS_REPARSE_FOR_VOLUME_OPEN
 • 0x00000150 – TCPIP_AOAC_NIC_ACTIVE_REFERENCE_LEAK
 • 0x00000179 – CLUSTER_CLUSPORT_STATUS_IO_TIMEOUT_LIVEDUMP
 • 0x4000008A – THREAD_TERMINATE_HELD_MUTEX
 • 0x000000C8 – IRQL_UNEXPECTED_VALUE
 • 0x0000007F – UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
 • 0x000000FA – HTTP_DRIVER_CORRUPTED
 • 0x0000007E – SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
 • 0x00000169 – CLUSTER_CSV_VOLUME_ARRIVAL_LIVEDUMP
 • 0x00000006 – INVALID_PROCESS_DETACH_ATTEMPT
 • 0x0000018B – SECURE_KERNEL_ERROR
 • 0x0000006B – PROCESS1_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x000000CE – DRIVER_UNLOADED_WITHOUT_CANCELLING_PENDING_OPERATIONS
 • 0x0000009E – USER_MODE_HEALTH_MONITOR
 • 0x00000199 – KERNEL_STORAGE_SLOT_IN_USE
 • 0x00000038 – SERIAL_DRIVER_INTERNAL
 • 0x00000155 – OS_DATA_TAMPERING
 • 0x000000E2 – MANUALLY_INITIATED_CRASH
 • 0x000000DA – SYSTEM_PTE_MISUSE
 • 0x00000005 – INVALID_PROCESS_ATTACH_ATTEMPT
 • 0x0000015C – PDC_WATCHDOG_TIMEOUT_LIVEDUMP
 • 0x0000009A – SYSTEM_LICENSE_VIOLATION
 • 0x00000053 – NO_BOOT_DEVICE
 • 0x00000136 – VHD_BOOT_HOST_VOLUME_NOT_ENOUGH_SPACE
 • 0x0000013D – CRITICAL_INITIALIZATION_FAILURE
 • 0x00000059 – PINBALL_FILE_SYSTEM
 • 0x00000019 – BAD_POOL_HEADER
 • 0x000001D5 – DRIVER_PNP_WATCHDOG
 • 0x00000041 – MUST_SUCCEED_POOL_EMPTY
 • 0x0000000D – MUTEX_LEVEL_NUMBER_VIOLATION
 • 0x0000016A – CLUSTER_CSV_VOLUME_REMOVAL_LIVEDUMP
 • 0x00000013 – EMPTY_THREAD_REAPER_LIST
 • 0x0000018C – HYPERGUARD_VIOLATION
 • 0x0000000F – SPIN_LOCK_ALREADY_OWNED
 • 0x0000016F – CLUSTER_CSV_STATE_TRANSITION_INTERVAL_TIMEOUT_LIVEDUMP
 • 0x000000EA – THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER
 • 0x000001CB – INVALID_SILO_DETACH
 • 0x000001DB – IPI_WATCHDOG_TIMEOUT
 • 0x000000E0 – ACPI_BIOS_FATAL_ERROR
 • 0x00000066 – CACHE_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x00000191 – PF_DETECTED_CORRUPTION
 • 0x000000AD – VIDEO_DRIVER_DEBUG_REPORT_REQUEST
 • 0xC0000218 – STATUS_CANNOT_LOAD_REGISTRY_FILE
 • 0x00000057 – XNS_INTERNAL_ERROR
 • 0x00000178 – ELAM_DRIVER_DETECTED_FATAL_ERROR
 • 0x0000006F – SESSION3_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x00000101 – CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT
 • 0x000000B4 – VIDEO_DRIVER_INIT_FAILURE
 • 0x00000073 – CONFIG_LIST_FAILED
 • 0x0000007A – KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
 • 0x0000004D – NO_PAGES_AVAILABLE
 • 0x000000D4 – SYSTEM_SCAN_AT_RAISED_IRQL_CAUGHT_IMPROPER_DRIVER_UNLOAD
 • 0x0000003C – INTERRUPT_UNWIND_ATTEMPTED
 • 0x000001B8 – VIDEO_MINIPORT_BLACK_SCREEN_LIVEDUMP
 • 0x00000138 – GPIO_CONTROLLER_DRIVER_ERROR
 • 0x00000171 – CLUSTER_CSV_CLUSSVC_DISCONNECT_WATCHDOG
 • 0x00000009 – IRQL_NOT_GREATER_OR_EQUAL
 • 0x1000008E – KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
 • 0x0000009B – UDFS_FILE_SYSTEM
 • 0x00000123 – CRYPTO_SELF_TEST_FAILURE
 • 0x0000012A – MUI_NO_VALID_SYSTEM_LANGUAGE
 • 0x00000106 – AGP_ILLEGALLY_REPROGRAMMED
 • 0x000001CD – INVALID_CALLBACK_STACK_ADDRESS
 • 0x00000071 – SESSION5_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x00000054 – LM_SERVER_INTERNAL_ERROR
 • 0x00000077 – KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR
 • 0x00000156 – WINSOCK_DETECTED_HUNG_CLOSESOCKET_LIVEDUMP
 • 0x0000013B – PASSIVE_INTERRUPT_ERROR
 • 0x0000005D – UNSUPPORTED_PROCESSOR
 • 0x00000149 – REFS_FILE_SYSTEM
 • 0x000001C5 – IO_THREADPOOL_DEADLOCK_LIVEDUMP
 • 0x0000000E – NO_USER_MODE_CONTEXT
 • 0x00000063 – SECURITY1_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x00000099 – INVALID_REGION_OR_SEGMENT
 • 0x0000011B – DRIVER_RETURNED_HOLDING_CANCEL_LOCK
 • 0x000000E6 – DRIVER_VERIFIER_DMA_VIOLATION
 • 0x00000025 – NPFS_FILE_SYSTEM
 • 0x00000164 – WIN32K_CRITICAL_FAILURE
 • 0x000000E3 – RESOURCE_NOT_OWNED
 • 0x00000049 – PAGE_FAULT_WITH_INTERRUPTS_OFF
 • 0x00000198 – UFX_LIVEDUMP
 • 0x00000011 – THREAD_NOT_MUTEX_OWNER
 • 0x0000003E – MULTIPROCESSOR_CONFIGURATION_NOT_SUPPORTED
 • 0x00000065 – MEMORY1_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x00000131 – INVALID_EXTENDED_PROCESSOR_STATE
 • 0x0000011D – EVENT_TRACING_FATAL_ERROR
 • 0x000000EF – CRITICAL_PROCESS_DIED
 • 0x0000019B – TTM_FATAL_ERROR
 • 0x00000105 – AGP_GART_CORRUPTION
 • 0x00000074 – BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO
 • 0x00000052 – MAILSLOT_FILE_SYSTEM
 • 0x000000B9 – CHIPSET_DETECTED_ERROR
 • 0x0000016B – CLUSTER_CSV_CLUSTER_WATCHDOG_LIVEDUMP
 • 0x0000005E – OBJECT_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x00000002 – DEVICE_QUEUE_NOT_BUSY
 • 0x00000061 – HAL1_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x000000D8 – DRIVER_USED_EXCESSIVE_PTES
 • 0x000000FF – RESERVE_QUEUE_OVERFLOW
 • 0x0000010A – APP_TAGGING_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x0000014F – PDC_WATCHDOG_TIMEOUT
 • 0x00000139 – KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE
 • 0x0000006C – REFMON_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x000001A7 – SMB_REDIRECTOR_LIVEDUMP
 • 0x000000D9 – LOCKED_PAGES_TRACKER_CORRUPTION
 • 0x000001A2 – WIN32K_CALLOUT_WATCHDOG_BUGCHECK
 • 0x00000124 – WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
 • 0x0000015A – SDBUS_INTERNAL_ERROR
 • 0x00000021 – QUOTA_UNDERFLOW
 • 0x000001C7 – STORE_DATA_STRUCTURE_CORRUPTION
 • 0x000000ED – UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
 • 0x0000011A – EM_INITIALIZATION_FAILURE
 • 0x00000090 – PP1_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x00000048 – CANCEL_STATE_IN_COMPLETED_IRP
 • 0x00000128 – WORKER_THREAD_RETURNED_WITH_BAD_IO_PRIORITY
 • 0x00000017 – CID_HANDLE_DELETION
 • 0x00000145 – SECURE_BOOT_VIOLATION
 • 0x000001C9 – USER_MODE_HEALTH_MONITOR_LIVEDUMP
 • 0x0000015E – BUGCODE_NDIS_DRIVER_LIVE_DUMP
 • 0x000000FC – ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY
 • 0x000000C6 – DRIVER_CAUGHT_MODIFYING_FREED_POOL
 • 0x0000004A – IRQL_GT_ZERO_AT_SYSTEM_SERVICE
 • 0x00000104 – AGP_INVALID_ACCESS
 • 0x000001CC – EXRESOURCE_TIMEOUT_LIVEDUMP
 • 0x0000019C – WIN32K_POWER_WATCHDOG_TIMEOUT
 • 0x000000F3 – DISORDERLY_SHUTDOWN
 • 0x00000135 – REGISTRY_FILTER_DRIVER_EXCEPTION
 • 0x000001D8 – UCMUCSI_FAILURE
 • 0x000000DE – POOL_CORRUPTION_IN_FILE_AREA
 • 0x00000115 – AGP_INTERNAL
 • 0x00000062 – OBJECT1_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x00000056 – INSTRUCTION_COHERENCY_EXCEPTION
 • 0x0000015B – WORKER_THREAD_RETURNED_WITH_SYSTEM_PAGE_PRIORITY_ACTIVE
 • 0x0000019D – CLUSTER_SVHDX_LIVEDUMP
 • 0x00000055 – DATA_COHERENCY_EXCEPTION
 • 0x000000C2 – BAD_POOL_CALLER
 • 0x00000161 – LIVE_SYSTEM_DUMP
 • 0x00000137 – WIN32K_HANDLE_MANAGER
 • 0x0000018D – SECURE_FAULT_UNHANDLED
 • 0x00000192 – KERNEL_AUTO_BOOST_LOCK_ACQUISITION_WITH_RAISED_IRQL
 • 0xC0000221 – STATUS_IMAGE_CHECKSUM_MISMATCH
 • 0x000001CF – HARDWARE_WATCHDOG_TIMEOUT
 • 0x00000094 – KERNEL_STACK_LOCKED_AT_EXIT
 • 0x00000036 – DEVICE_REFERENCE_COUNT_NOT_ZERO
 • 0x00000153 – KERNEL_LOCK_ENTRY_LEAKED_ON_THREAD_TERMINATION
 • 0x0000019A – WORKER_THREAD_RETURNED_WHILE_ATTACHED_TO_SILO
 • 0x00000189 – BAD_OBJECT_HEADER
 • 0x00000157 – KERNEL_THREAD_PRIORITY_FLOOR_VIOLATION
 • 0x0000005F – SECURITY_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x00000069 – IO1_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x000000E9 – ACTIVE_EX_WORKER_THREAD_TERMINATION
 • 0x00000103 – MUP_FILE_SYSTEM
 • 0x00000047 – REF_UNKNOWN_LOGON_SESSION
 • 0x00000129 – WORKER_THREAD_RETURNED_WITH_BAD_PAGING_IO_PRIORITY
 • 0x0000004E – PFN_LIST_CORRUPT
 • 0x000001DC – DMA_COMMON_BUFFER_VECTOR_ERROR
 • 0x0000014D – EXCEPTION_SCOPE_INVALID
 • 0x0000001F – SHARED_RESOURCE_CONV_ERROR
 • 0x00000122 – WHEA_INTERNAL_ERROR
 • 0x0000008B – MBR_CHECKSUM_MISMATCH
 • 0x0000014B – SOC_SUBSYSTEM_FAILURE
 • 0x0000012F – VHD_BOOT_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x100000EA – THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M
 • 0x00000162 – KERNEL_AUTO_BOOST_INVALID_LOCK_RELEASE
 • 0x00000190 – WIN32K_CRITICAL_FAILURE_LIVEDUMP
 • 0x00000188 – CLUSTER_CSVFS_LIVEDUMP
 • 0x00000130 – DYNAMIC_ADD_PROCESSOR_MISMATCH
 • 0x00000098 – END_OF_NT_EVALUATION_PERIOD
 • 0x00000044 – MULTIPLE_IRP_COMPLETE_REQUESTS
 • 0x00000096 – INVALID_WORK_QUEUE_ITEM
 • 0x000001D3 – WFP_INVALID_OPERATION
 • 0x000000EB – DIRTY_MAPPED_PAGES_CONGESTION
 • 0x00000037 – FLOPPY_INTERNAL_ERROR
 • 0x0000007D – INSTALL_MORE_MEMORY
 • 0x00000102 – DPC_WATCHDOG_TIMEOUT
 • 0x000001D0 – CPI_FIRMWARE_WATCHDOG_TIMEOUT
 • 0x00000108 – THIRD_PARTY_FILE_SYSTEM_FAILURE
 • 0x0000017B – PROFILER_CONFIGURATION_ILLEGAL
 • 0x0000005A – CRITICAL_SERVICE_FAILED
 • 0x0000004C – FATAL_UNHANDLED_HARD_ERROR
 • 0x0000001E – KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
 • 0x00000016 – CID_HANDLE_CREATION
 • 0x0000004F – NDIS_INTERNAL_ERROR
 • 0x00000187 – VIDEO_DWMINIT_TIMEOUT_FALLBACK_BDD
 • 0x00000070 – SESSION4_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x000001A4 – DRIPS_SW_HW_DIVERGENCE_LIVEDUMP
 • 0x000000DC – DRIVER_INVALID_STACK_ACCESS
 • 0x0000001A – MEMORY_MANAGEMENT
 • 0x00000080 – NMI_HARDWARE_FAILURE
 • 0x0000003F – NO_MORE_SYSTEM_PTES
 • 0x0000011C – ATTEMPTED_WRITE_TO_CM_PROTECTED_STORAGE
 • 0x0000005B – SET_ENV_VAR_FAILED
 • 0x0000008E – KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
 • 0x00020001 – HYPERVISOR_ERROR
 • 0x0000010C – FSRTL_EXTRA_CREATE_PARAMETER_VIOLATION
 • 0x0000013A – KERNEL_MODE_HEAP_CORRUPTION
 • 0x000000F7 – DRIVER_OVERRAN_STACK_BUFFER
 • 0x0000010D – WDF_VIOLATION
 • 0x000000EC – SESSION_HAS_VALID_SPECIAL_POOL_ON_EXIT
 • 0x000000F4 – CRITICAL_OBJECT_TERMINATION
 • 0x000000AC – HAL_MEMORY_ALLOCATION
 • 0x00000196 – LOADER_ROLLBACK_DETECTED
 • 0x00000163 – WORKER_THREAD_TEST_CONDITION
 • 0x00000079 – MISMATCHED_HAL
 • 0x0000009C – MACHINE_CHECK_EXCEPTION
 • 0x000001C6 – FAST_ERESOURCE_PRECONDITION_VIOLATION
 • 0x00000126 – NETIO_INVALID_POOL_CALLER
 • 0x00000193 – VIDEO_DXGKRNL_LIVEDUMP
 • 0x0000002E – DATA_BUS_ERROR
 • 0x00000134 – DRIVE_EXTENDER
 • 0x00000032 – PHASE1_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x000000C9 – DRIVER_VERIFIER_IOMANAGER_VIOLATION
 • 0x00000132 – RESOURCE_OWNER_POINTER_INVALID
 • 0x00000027 – RDR_FILE_SYSTEM
 • 0x000001D6 – WORKER_THREAD_RETURNED_WITH_NON_DEFAULT_WORKLOAD_CLASS
 • 0x00000012 – TRAP_CAUSE_UNKNOWN
 • 0x00000029 – SECURITY_SYSTEM
 • 0x000001C8 – MANUALLY_INITIATED_POWER_BUTTON_HOLD
 • 0x00000127 – PAGE_NOT_ZERO
 • 0x0000002D – SCSI_DISK_DRIVER_INTERNAL
 • 0x0000008F – PP0_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x000000C5 – DRIVER_CORRUPTED_EXPOOL
 • 0x00000028 – CORRUPT_ACCESS_TOKEN
 • 0x000001A8 – VIDEO_DXGKRNL_BLACK_SCREEN_LIVEDUMP
 • 0x000001D9 – HAL_IOMMU_INTERNAL_ERROR
 • 0x000000E1 – WORKER_THREAD_RETURNED_AT_BAD_IRQL
 • 0x00000113 – VIDEO_DXGKRNL_FATAL_ERROR
 • 0x000001D7 – EFS_FATAL_ERROR
 • 0x000000CD – PAGE_FAULT_BEYOND_END_OF_ALLOCATION
 • 0x00000116 – VIDEO_TDR_FAILURE
 • 0x00000111 – RECURSIVE_NMI
 • 0x000001A1 – WIN32K_CALLOUT_WATCHDOG_LIVEDUMP
 • 0x1000007F – UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP_M
 • 0x000000B1 – BGI_DETECTED_VIOLATION
 • 0x0000002B – PANIC_STACK_SWITCH
 • 0x00000026 – CDFS_FILE_SYSTEM
 • 0x000001D2 – WORKER_THREAD_INVALID_STATE
 • 0x000000A3 – ACPI_DRIVER_INTERNAL
 • 0x0000012B – FAULTY_HARDWARE_CORRUPTED_PAGE
 • 0x00000033 – UNEXPECTED_INITIALIZATION_CALL
 • 0x00000039 – SYSTEM_EXIT_OWNED_MUTEX
 • 0x00000125 – NMR_INVALID_STATE
 • 0x000001CA – SYNTHETIC_WATCHDOG_TIMEOUT
 • 0x00000133 – DPC_WATCHDOG_VIOLATION
 • 0x00000020 – KERNEL_APC_PENDING_DURING_EXIT
 • 0x0000002A – INCONSISTENT_IRP
 • 0x00000058 – FTDISK_INTERNAL_ERROR
 • 0x000000DB – DRIVER_CORRUPTED_SYSPTES
 • 0x00000081 – SPIN_LOCK_INIT_FAILURE
 • 0x0000004B – STREAMS_INTERNAL_ERROR
 • 0x000001A6 – BLUETOOTH_ERROR_RECOVERY_LIVEDUMP
 • 0x000000CA – PNP_DETECTED_FATAL_ERROR
 • 0x000001D1 – TELEMETRY_ASSERTS_LIVEDUMP
 • 0x00000158 – ILLEGAL_IOMMU_PAGE_FAULT
 • 0x0000006D – SESSION1_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x00000166 – CLUSTER_RESOURCE_CALL_TIMEOUT_LIVEDUMP
 • 0x00000031 – PHASE0_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x00000140 – STORAGE_DEVICE_ABNORMALITY_DETECTED
 • 0x000000E7 – INVALID_FLOATING_POINT_STATE
 • 0x00000142 – VIDEO_TDR_APPLICATION_BLOCKED
 • 0x00000114 – VIDEO_SHADOW_DRIVER_FATAL_ERROR
 • 0x0000015F – CONNECTED_STANDBY_WATCHDOG_TIMEOUT_LIVEDUMP
 • 0x000000FE – BUGCODE_USB_DRIVER
 • 0x0000011E – TOO_MANY_RECURSIVE_FAULTS
 • 0x00000042 – ATDISK_DRIVER_INTERNAL
 • 0x0000014E – SOC_CRITICAL_DEVICE_REMOVED
 • 0x00000100 – LOADER_BLOCK_MISMATCH
 • 0x00000072 – ASSIGN_DRIVE_LETTERS_FAILED
 • 0x000001A3 – CALL_HAS_NOT_RETURNED_WATCHDOG_TIMEOUT_LIVEDUMP
 • 0x000000F2 – HARDWARE_INTERRUPT_STORM
 • 0x000000BC – NETWORK_BOOT_DUPLICATE_ADDRESS
 • 0x0000011F – INVALID_DRIVER_HANDLE
 • 0x000000F8 – RAMDISK_BOOT_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x000000F5 – FLTMGR_FILE_SYSTEM
 • 0x00000147 – ABNORMAL_RESET_DETECTED
 • 0x00000143 – PROCESSOR_DRIVER_INTERNAL
 • 0x00000144 – BUGCODE_USB3_DRIVER
 • 0x00000165 – CLUSTER_CSV_STATUS_IO_TIMEOUT_LIVEDUMP
 • 0x00000001 – APC_INDEX_MISMATCH
 • 0x000000D2 – BUGCODE_ID_DRIVER
 • 0x0000003B – SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
 • 0x000000C7 – TIMER_OR_DPC_INVALID
 • 0x00000014 – CREATE_DELETE_LOCK_NOT_LOCKED
 • 0x000000D6 – DRIVER_PAGE_FAULT_BEYOND_END_OF_ALLOCATION
 • 0xC000021A – WINLOGON_FATAL_ERROR
 • 0x00000356 – XBOX_ERACTRL_CS_TIMEOUT
 • 0x00000154 – UNEXPECTED_STORE_EXCEPTION
 • 0x0000001B – PFN_SHARE_COUNT
 • 0x0000017C – PDC_LOCK_WATCHDOG_LIVEDUMP
 • 0x000000DF – IMPERSONATING_WORKER_THREAD
 • 0x00000197 – WIN32K_SECURITY_FAILURE
 • 0x000000F1 – SCSI_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION
 • 0x00000050 – PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
 • 0x0000014A – KERNEL_WMI_INTERNAL
 • 0x000000CC – PAGE_FAULT_IN_FREED_SPECIAL_POOL
 • 0x0000000A – IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
 • 0x00000093 – INVALID_KERNEL_HANDLE
 • 0x00000043 – NO_SUCH_PARTITION
 • 0x000000D7 – DRIVER_UNMAPPING_INVALID_VIEW
 • 0x00000168 – CLUSTER_CSV_STATE_TRANSITION_TIMEOUT_LIVEDUMP
 • 0x000000CF – TERMINAL_SERVER_DRIVER_MADE_INCORRECT_MEMORY_REFERENCE
 • 0x00000024 – NTFS_FILE_SYSTEM
 • 0x00000068 – FILE_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x00000007 – INVALID_SOFTWARE_INTERRUPT
 • 0x000000AB – SESSION_HAS_VALID_POOL_ON_EXIT
 • 0x0000012C – EXFAT_FILE_SYSTEM
 • 0x0000018E – KERNEL_PARTITION_REFERENCE_VIOLATION
 • 0x00000195 – SMB_SERVER_LIVEDUMP
 • 0x0000003A – SYSTEM_UNWIND_PREVIOUS_USER
 • 0x000000BA – SESSION_HAS_VALID_VIEWS_ON_EXIT
 • 0x0000000C – MAXIMUM_WAIT_OBJECTS_EXCEEDED
 • 0x00000035 – NO_MORE_IRP_STACK_LOCATIONS
 • 0x00000075 – CANNOT_WRITE_CONFIGURATION
 • 0xDEADDEAD – MANUALLY_INITIATED_CRASH1
 • 0x0000010E – VIDEO_MEMORY_MANAGEMENT_INTERNAL
 • 0x000000E8 – INVALID_CANCEL_OF_FILE_OPEN
 • 0x000001DA – HAL_BLOCKED_PROCESSOR_INTERNAL_ERROR
 • 0x00000097 – BOUND_IMAGE_UNSUPPORTED
 • 0x00000060 – PROCESS_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x000001A0 – TTM_WATCHDOG_TIMEOUT
 • 0x0000007C – BUGCODE_NDIS_DRIVER
 • 0x000000CB – DRIVER_LEFT_LOCKED_PAGES_IN_PROCESS
 • 0x0000001C – PFN_REFERENCE_COUNT
 • 0x0000016E – ERESOURCE_INVALID_RELEASE
 • 0x00000076 – PROCESS_HAS_LOCKED_PAGES
 • 0x0000010F – RESOURCE_MANAGER_EXCEPTION_NOT_HANDLED
 • 0x000001A5 – USB_DRIPS_BLOCKER_SURPRISE_REMOVAL_LIVEDUMP
 • 0x000000D5 – DRIVER_PAGE_FAULT_IN_FREED_SPECIAL_POOL
 • 0x0000006E – SESSION2_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x0000007B – INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
 • 0x000000F0 – STORAGE_MINIPORT_ERROR

BẢNG GIÁ CÀI WIN 7

Sau khi tiếp nhận và tiến hành kiểm tra tổng thể máy tính, kỹ thuật viên máy tính sẽ báo lại tình trạng ổ cứng và đưa ra hướng khắc phục kèm theo báo giá cho khách hàng trước khi cài win, khách hàng có thể nhận lại máy tính đã test đầy đủ trong ngày hoặc ngày hôm sau.

Phần mềm miễn phí đi kèm Windows: Microsoft Office, Acrobat Reader DC, Chrome, Unikey

ĐỊA CHỈ CÀI WIN 7

Ebisu Group luôn có kỹ thuật viên máy tính chuyên cài win trực tại văn phòng làm việc. Nếu bạn không sử dụng dịch vụ cài win tại nhà, bạn có thể trực tiếp đem máy tính đến cài win tận nơi tại văn phòng làm việc của chúng tôi để có giá ưu đãi hơn.

Địa chỉ 1: 105 Quang Trung
Địa chỉ 2: K20 Lý Thường Kiệt

KHU VỰC HỖ TRỢ CÀI WIN

TP. BUÔN MA THUỘT - TỈNH ĐẮK LẮK

PHƯỜNG - XÃ

Xã Hòa Khánh | Phường Tân Tiến | Xã Hòa Phú | Xã Hòa Thuận | Phường Khánh Xuân | Xã Hòa Thắng | Phường Thành Công | Xã Tân Hoà | Phường Thành Nhất | Phường Tự An | Phường Tân Thành | Xã Cư E Bur | Xã Ea Tu | Phường Ea Tam | Phường Thắng Lợi | Xã Tân Lập | Xã Tân An | Phường Thống Nhất | Phường Ea Kao | Xã Hòa Xuân | Xã Tân Lợi |

ĐƯỜNG - PHỐ

Đường Phan Kiệm | Đường Trần Quốc Toản | Đường Thủ Khoa Huân | Đường Mai Xuân Thưởng | Đường Tôn Thất Tùng | Đường Vành Đai | Đường Chu Văn An | Đường Lê Thị Riêng | Đường Buôn Krông B | Đường Nguyễn Xuân Nghiêm | Đường Đinh Công Tráng | Đường Nguyễn Trãi | Đường Tú Xương | Đường 1 | Phố Đặng Thái Thân | Đường Lê Chân | Phố Thi Sách | Đường Kim Đồng | Đường Tỉnh lộ 8 | Đường Nguyễn Khuyến | Đường Nơ Trang Long | Đường Yplô Êban | Đường A Tranh | Đường Quốc lộ 687B | Đường Ngô Quyền | Đường Nguyễn Văn Bé | Đường Lý Thái Tổ | Đường Y Jut | Đường Trần Quang Khải | Đường Nguyễn Đức Cảnh | Đường Nguyễn Viết Xuân | Đường 27 | Đường Phan Chu Trinh | Đường Đinh Núp | Phố Mai Hắc Đế | Phố Khúc Thừa Dụ | Đường Thống Nhất | Đường Nguyễn Cư Trinh | Đường Nguyễn Tri Phương | Đường Nguyễn Thị Định | Đường Y Ngông | Đường Thái Phiên | Đường Nguyên Hồng | Đường Trần Nhật Duật | Đường Ea – Tam | Đường Tống Duy Tân | Đường Lê Công Miễn | Đường 7 | Đường Y Nuê | Đường Ngô Gia Tự | Đường AmaQuang | Đường Siu Bieh | Đường Nguyễn Tất Thành | Đường Tân Phong | Đường Lý Nam Đế | Đường Nguyễn Thị Minh Khai | Đường Nguyễn Văn Linh | Đường Sơn Khinh | Đường Kpa Nguyên | Đường Mạc Đĩnh Chi | Đường Nay Thông | Đường Y Mol | Đường Võ Văn Kiệt | Phố Đặng Trần Côn | Đường Nguyễn Đình Chiểu | Đường Đặng Văn Ngữ | Đường Y Khu | Đường Hùng Vương | Phố Hai Bà Trưng | Đường Săm Brăm | Đường Trương Quang Tuân | Đường Y Plo Eban | Đường Cao Thắng | Đường Võ Đình Tú | Đường Tự An | Đường Lê Minh Xuân | Đường Hoàng Văn Thụ | Đường Y Moan | Đường Điện Biên Phủ | Đường Hải Triều | Đường Nguyễn Khắc Tính | Phố Nguyễn Siêu | Đường Điều Văn Cài | Đường Ami Đoan | Đường Lý Tự Trọng | Phố Trần Nguyên Hãn | Đường Ngô Thì Nhậm | Đường Nguyễn Lương Bằng | Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh | Phố Bà Triệu | Đường Tuệ Tĩnh | Phố Trần Đại Nghĩa | Đường Lê Thánh Tông | Đường Phạm Hồng Thái | Đường Nay Pao | Đường Nguyễn Văn Cừ | Đường 19/5 | Đường Hà Huy Tập | Đường Nguyễn An Ninh | Đường Y Ơn | Đường Dương Vân Nga | Đường Y Wang | Đường Hàn Mặc Tử | Đường Trần Hưng Đạo | Phố Lý Thường Kiệt | Đường Bùi Thị Xuân | Đường Văn Cao | Đường 26 | Đường Ama Jhao | Phố Nguyễn Huy Tự | Phố Lê Trọng Tấn | Đường Trương Công Định | Đường Trần Quý Cáp | Đường Lê Hồng Phong | Đường Y Bih Aleo | Đường Nguyễn Thiếp | Đường Trần Cao Vân | Đường Pi Năng Tắc | Đường Tố Hữu | Đường Ama Khê | Phố Tôn Đức Thắng | Đường Nguyễn Hữu Thọ | Đường Giáp Hải | Đường Nguyễn Sơn | Đường Quốc lộ 14 | Phố Mạc Thị Bưởi | Đường Đại lộ Thăng Long | Đường Nguyễn Kim | Đường Mai Thị Lựu | Đường Đinh Tiên Hoàng | Đường Huỳnh Thúc Kháng | Đường Nguyễn Du | Đường Hồ Tùng Mậu | Đường Đặng Thai Mai | Đường Ngô Tất Tố | Đường Ngô Mây | Đường Phù Đổng | Đường Hoàng Hoa Thám | Đường Phan Huy Chú | Đường Chế Lan Viên | Đường Phạm Ngũ Lão | Đường Văn Tiến Dũng | Đường Quốc Lộ 26 | Đường Phan Văn Khỏe | Đường Giải Phóng | Đường Trần Khánh Dư | Đường Quốc lộ 14C | Đường Nguyễn Trường Tộ | Đường Nguyễn Lâm | Đường Ama Sa | Đường Lê Vụ | Đường Nguyễn Thái Bình | Đường Bế Văn Đàn | Đường Hồ Xuân Hương | Đường Phạm Văn Đồng | Đường Võ Trung Thành | Đường Lương Thế Vinh | Đường 8 | Đường Quang Trung | Đường Trần Văn Phu | Đường Lê Duẩn | Đường Trần Phú | Đường Trần Bình Trọng | Đường Y Ni Ksok | Đường Nguyễn Chí Thanh | Đường Nguyễn Thượng Hiền | Đường Võ Thị Sáu | Đường Nay Der | Đường A7 | Đường Phan Bội Châu | Đường Dã Tượng | Đường A Dừa | Đường Lê Quý Đôn | Đường Nguyễn Công Trứ | Đường Cống Quỳnh | Đường Đinh Văn Gió | Đường A4 | Đường 14 | Đường Nơ Trang Gưh | Đường Lý Chính Thắng | Đường Nguyễn Biểu | Đường An Dương Vương | Đường Nguyễn Xuân Nguyên | Đường Hàm Nghi | Đường Hoàng Diệu | Phố Phùng Hưng | Đường Yết Kiêu | Đường Phạm Hùng | Đường Lê Thị Hồng Gấm | Phố Phan Đăng Lưu | Đường Bùi Huy Bích | Đường Nguyễn Duy Trinh |

0/5 (0 Reviews)