Category Archives: Công nghệ

công nghệ (Technology) là tập hợp các, hướng dẫn, thủ thuật, phương pháp, quy trình, kỹ năng, bí quyết, công cụ, phương tiện, kỹ thuật, hệ thống,…

Lỗi 0x000000C6 DRIVER CAUGHT MODIFYING FREED POOL

Nguyên nhân Lỗi 0x000000C6 DRIVER CAUGHT MODIFYING FREED POOL [1] “Trong bài viết này. Tham số DRIVER_CAUGHT_MODIFYING_FREED_POOL. Lưu ý. Lỗi bug check DRIVER_CAUGHT_MODIFYING_FREED_POOL có giá trị là 0x000000C6. Điều này cho thấy rằng trình điều khiển đã cố gắng truy cập vào một bộ nhớ đã được giải phóng.” URL: https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/debugger/bug-check-0xc6–driver-caught-modifying-freed-pool [2] “Lỗi bug check […]

Lỗi 0x00000154 UNEXPECTED STORE EXCEPTION

Lỗi “0x00000154 UNEXPECTED STORE EXCEPTION” thường xảy ra trên các hệ thống Windows khi có vấn đề với bộ nhớ hoặc hệ thống lưu trữ của máy tính. Dưới đây là một số bước bạn có thể thực hiện để khắc phục lỗi này: Kiểm tra phần cứng: Chạy bài kiểm tra chẩn đoán bộ […]

Lỗi card VGA quạt quay rồi tắt

Cơ chế trên card đồ họa Cơ chế quạt VGA quay khi nhiệt độ cao là một tính năng được tích hợp trong các card đồ họa để giúp hạ nhiệt độ của GPU khi hoạt động vượt quá giới hạn an toàn. Khi nhiệt độ của GPU tăng lên, máy tính sẽ gửi tín […]

Lỗi máy tính quạt quay rồi tắt

Có thể là do máy tính của bạn có sự cố với phần cứng hoặc phần mềm. Để khắc phục vấn đề, bạn có thể thử: Kiểm tra xem có bất kỳ thiết bị ngoại vi hoặc dây cáp nào bị rời hoặc hỏng. Thử khởi động lại máy tính của bạn trong chế độ […]

Lỗi 0x00000074 BAD SYSTEM CONFIG INFO

Thông báo lỗi “0x00000074” còn được gọi là lỗi “BAD SYSTEM CONFIG INFO”. Thông báo lỗi này cho thấy rằng có một vấn đề với cấu hình hệ thống của bạn. Dưới đây là một số bước bạn có thể thực hiện để sửa lỗi này: Khởi động lại máy tính: Đôi khi, chỉ đơn […]

Lỗi 0x0000007B INACCESSIBLE BOOT DEVICE

Lỗi 0x0000007B, còn được gọi là lỗi “INACCESSIBLE BOOT DEVICE”, là một lỗi màn hình xanh phổ biến trên Windows thường xảy ra khi hệ điều hành không thể truy cập thiết bị khởi động (như ổ đĩa cứng) trong quá trình khởi động. Dưới đây là một số bước bạn có thể thực hiện […]

Lỗi 0x000000BE ATTEMPTED WRITE TO READONLY MEMORY

Lỗi 0x000000BE, còn được gọi là lỗi ATTEMPTED WRITE TO READONLY MEMORY, là một lỗi màn hình xanh (BSOD) có thể xảy ra trên các hệ điều hành Windows. Lỗi này được gây ra khi một trình điều khiển hoặc phần mềm cố gắng ghi vào một phần của bộ nhớ chỉ đọc. Dưới đây […]

icons8-exercise-96 chat-active-icon