Dịch Vụ Cài Win Tại Cư Kuin

Dịch Vụ Cài Win Tại Cư Kuin

[contact-form-7 id=”7782″]

Nhận cài windows cho cho máy tính để bàn (PC), máy tính xách tay (Laptop) chính hãng apple ,microsoft ,msi ,alienware ,compaq ,sony ,asus ,dell ,hp ,acer ,toshiba ,… Đối với khách hàng ngoài khu vực, có thể vận chuyển máy tính qua đường xe khách, xe buýt,…

LIÊN HỆ DỊCH VỤ CÀI WIN

CÔNG TY | ĐƠN VỊ | DỊCH VỤ | TRUNG TÂM
CÀI WIN XP | CÀI WIN 7 | CÀI WIN 8.1 | CÀI WIN 8 | CÀI WIN 10 | CÀI WIN 11

SONY | MSI | TOSHIBA | COMPAQ | ACER | MICROSOFT | HP | ALIENWARE | DELL | ASUS | APPLE
CÓ MẶT SAU: 30 – 60 PHÚT
HOTLINE: 02623 955 557
ĐỊA CHỈ: 105 QUANG TRUNG | K18 LÝ THƯỜNG KIỆT (ĐỐI DIỆN 02 LÝ THƯỜNG KIỆT)
CHẤT LƯỢNG – UY TÍN – GIÁ RẺ – CHUYÊN NGHIỆP

Hình Cài Win tận nơi, tại nhà

KHI NÀO CẦN DỊCH VỤ CÀI WIN

 • Laptop, máy tính Khi khởi động máy bị màn hình đen chớp tắt liên tục
 • Máy tính, Laptop đang gặp nhiều lỗi về phần mềm, không thể sử dụng, hoặc đang dùng bị văng ra
 • Máy tính, Laptop Khởi động Windows rất lâu, bị màn hình đen hoặc bị xanh màn hình khi bật nguồn
 • Máy tính, Laptop đứng máy, bị treo, chạy chậm khi đang sử dụng
 • Quý khách muốn cài laptop, máy tính lên bản hệ điều hành win mới hơn
 • Máy tính, Laptop mới mua, chưa có hệ điều hành, và các chương trình, phần mềm
 • Laptop, máy tính báo hết hạn sử dụng phần mềm, cần được kích hoạt, hoặc cài đặt lại phần mềm
 • Máy tính, Laptop sử dụng thời gian dài bị bám bụi, máy nóng khi sử dụng
 • Laptop, máy tính báo hết hạn sử dụng win, cần được kích hoạt, hoặc cài đặt lại win
 • Máy tính, Laptop không vào được Windows, báo lỗi
 • Máy tính, Laptop kêu tít tít khi khởi động, màn hình không hiển thị
 • MÃ LỖI MÀN HÌNH XANH
 • 0x0000013C – INVALID_IO_BOOST_STATE
 • 0x000000D6 – DRIVER_PAGE_FAULT_BEYOND_END_OF_ALLOCATION
 • 0x00000119 – VIDEO_SCHEDULER_INTERNAL_ERROR
 • 0x000001D4 – UCMUCSI_LIVEDUMP
 • 0x00000032 – PHASE1_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x00000031 – PHASE0_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x00000010 – SPIN_LOCK_NOT_OWNED
 • 0x000000F2 – HARDWARE_INTERRUPT_STORM
 • 0x00000077 – KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR
 • 0x0000011E – TOO_MANY_RECURSIVE_FAULTS
 • 0x000000CF – TERMINAL_SERVER_DRIVER_MADE_INCORRECT_MEMORY_REFERENCE
 • 0x00000147 – ABNORMAL_RESET_DETECTED
 • 0x00000058 – FTDISK_INTERNAL_ERROR
 • 0x0000014D – EXCEPTION_SCOPE_INVALID
 • 0x00000154 – UNEXPECTED_STORE_EXCEPTION
 • 0x00000029 – SECURITY_SYSTEM
 • 0x0000003B – SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
 • 0x00000081 – SPIN_LOCK_INIT_FAILURE
 • 0x000000BB – NETWORK_BOOT_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x00000098 – END_OF_NT_EVALUATION_PERIOD
 • 0x000001C5 – IO_THREADPOOL_DEADLOCK_LIVEDUMP
 • 0x000000C9 – DRIVER_VERIFIER_IOMANAGER_VIOLATION
 • 0x00000043 – NO_SUCH_PARTITION
 • 0x00000115 – AGP_INTERNAL
 • 0x000001C4 – DRIVER_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION_LIVEDUMP
 • 0x00000101 – CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT
 • 0x00000073 – CONFIG_LIST_FAILED
 • 0x00000134 – DRIVE_EXTENDER
 • 0x00000039 – SYSTEM_EXIT_OWNED_MUTEX
 • 0x00000048 – CANCEL_STATE_IN_COMPLETED_IRP
 • 0x000001D9 – HAL_IOMMU_INTERNAL_ERROR
 • 0x000000DF – IMPERSONATING_WORKER_THREAD
 • 0x0000001B – PFN_SHARE_COUNT
 • 0x0000010F – RESOURCE_MANAGER_EXCEPTION_NOT_HANDLED
 • 0x0000000E – NO_USER_MODE_CONTEXT
 • 0x000001D6 – WORKER_THREAD_RETURNED_WITH_NON_DEFAULT_WORKLOAD_CLASS
 • 0x0000016D – INVALID_SLOT_ALLOCATOR_FLAGS
 • 0x0000019A – WORKER_THREAD_RETURNED_WHILE_ATTACHED_TO_SILO
 • 0xC000021A – WINLOGON_FATAL_ERROR
 • 0x00000061 – HAL1_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x00000139 – KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE
 • 0x00000023 – FAT_FILE_SYSTEM
 • 0x00000025 – NPFS_FILE_SYSTEM
 • 0x0000012E – INVALID_MDL_RANGE
 • 0x00000129 – WORKER_THREAD_RETURNED_WITH_BAD_PAGING_IO_PRIORITY
 • 0x0000006B – PROCESS1_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x00000001 – APC_INDEX_MISMATCH
 • 0x00000027 – RDR_FILE_SYSTEM
 • 0x000000E8 – INVALID_CANCEL_OF_FILE_OPEN
 • 0x000000AD – VIDEO_DRIVER_DEBUG_REPORT_REQUEST
 • 0x00000056 – INSTRUCTION_COHERENCY_EXCEPTION
 • 0x0000016B – CLUSTER_CSV_CLUSTER_WATCHDOG_LIVEDUMP
 • 0x00000199 – KERNEL_STORAGE_SLOT_IN_USE
 • 0x000000EB – DIRTY_MAPPED_PAGES_CONGESTION
 • 0x00000060 – PROCESS_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x000001A2 – WIN32K_CALLOUT_WATCHDOG_BUGCHECK
 • 0x00000035 – NO_MORE_IRP_STACK_LOCATIONS
 • 0x0000002C – PORT_DRIVER_INTERNAL
 • 0x00000124 – WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
 • 0x000000DB – DRIVER_CORRUPTED_SYSPTES
 • 0x00000054 – LM_SERVER_INTERNAL_ERROR
 • 0x00000142 – VIDEO_TDR_APPLICATION_BLOCKED
 • 0x000000F4 – CRITICAL_OBJECT_TERMINATION
 • 0x00000141 – VIDEO_ENGINE_TIMEOUT_DETECTED
 • 0x000001CA – SYNTHETIC_WATCHDOG_TIMEOUT
 • 0x00000103 – MUP_FILE_SYSTEM
 • 0x00000044 – MULTIPLE_IRP_COMPLETE_REQUESTS
 • 0x000000F3 – DISORDERLY_SHUTDOWN
 • 0x0000014B – SOC_SUBSYSTEM_FAILURE
 • 0x00000195 – SMB_SERVER_LIVEDUMP
 • 0x0000008E – KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
 • 0x1000007E – SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
 • 0x000001CB – INVALID_SILO_DETACH
 • 0x00000055 – DATA_COHERENCY_EXCEPTION
 • 0x0000010D – WDF_VIOLATION
 • 0x00000078 – PHASE0_EXCEPTION
 • 0x00000171 – CLUSTER_CSV_CLUSSVC_DISCONNECT_WATCHDOG
 • 0x0000013B – PASSIVE_INTERRUPT_ERROR
 • 0x00000097 – BOUND_IMAGE_UNSUPPORTED
 • 0x000001DA – HAL_BLOCKED_PROCESSOR_INTERNAL_ERROR
 • 0x0000012C – EXFAT_FILE_SYSTEM
 • 0x0000002D – SCSI_DISK_DRIVER_INTERNAL
 • 0x00000012 – TRAP_CAUSE_UNKNOWN
 • 0x00000121 – DRIVER_VIOLATION
 • 0x0000015A – SDBUS_INTERNAL_ERROR
 • 0x000000D7 – DRIVER_UNMAPPING_INVALID_VIEW
 • 0x00000045 – INSUFFICIENT_SYSTEM_MAP_REGS
 • 0x0000000F – SPIN_LOCK_ALREADY_OWNED
 • 0x0000017D – PDC_UNEXPECTED_REVOCATION_LIVEDUMP
 • 0x00000120 – BITLOCKER_FATAL_ERROR
 • 0x000000CB – DRIVER_LEFT_LOCKED_PAGES_IN_PROCESS
 • 0x00000155 – OS_DATA_TAMPERING
 • 0x000000C8 – IRQL_UNEXPECTED_VALUE
 • 0x00000022 – FILE_SYSTEM
 • 0x00000179 – CLUSTER_CLUSPORT_STATUS_IO_TIMEOUT_LIVEDUMP
 • 0x00000008 – IRQL_NOT_DISPATCH_LEVEL
 • 0x0000018B – SECURE_KERNEL_ERROR
 • 0x0000000D – MUTEX_LEVEL_NUMBER_VIOLATION
 • 0x000000A0 – INTERNAL_POWER_ERROR
 • 0x0000001C – PFN_REFERENCE_COUNT
 • 0x000000F6 – PCI_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION
 • 0x00000114 – VIDEO_SHADOW_DRIVER_FATAL_ERROR
 • 0x00000104 – AGP_INVALID_ACCESS
 • 0x0000011B – DRIVER_RETURNED_HOLDING_CANCEL_LOCK
 • 0x0000015B – WORKER_THREAD_RETURNED_WITH_SYSTEM_PAGE_PRIORITY_ACTIVE
 • 0x00000157 – KERNEL_THREAD_PRIORITY_FLOOR_VIOLATION
 • 0x00000080 – NMI_HARDWARE_FAILURE
 • 0x00000131 – INVALID_EXTENDED_PROCESSOR_STATE
 • 0x0000007A – KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
 • 0x00000030 – SET_OF_INVALID_CONTEXT
 • 0x000000DC – DRIVER_INVALID_STACK_ACCESS
 • 0x0000009F – DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
 • 0x00000099 – INVALID_REGION_OR_SEGMENT
 • 0x00000113 – VIDEO_DXGKRNL_FATAL_ERROR
 • 0x00000079 – MISMATCHED_HAL
 • 0x00000074 – BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO
 • 0x00000036 – DEVICE_REFERENCE_COUNT_NOT_ZERO
 • 0x00000140 – STORAGE_DEVICE_ABNORMALITY_DETECTED
 • 0x00020001 – HYPERVISOR_ERROR
 • 0x0000016F – CLUSTER_CSV_STATE_TRANSITION_INTERVAL_TIMEOUT_LIVEDUMP
 • 0x0000010A – APP_TAGGING_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x00000190 – WIN32K_CRITICAL_FAILURE_LIVEDUMP
 • 0x000000DA – SYSTEM_PTE_MISUSE
 • 0x0000011C – ATTEMPTED_WRITE_TO_CM_PROTECTED_STORAGE
 • 0x00000092 – UP_DRIVER_ON_MP_SYSTEM
 • 0x0000004A – IRQL_GT_ZERO_AT_SYSTEM_SERVICE
 • 0x000000CE – DRIVER_UNLOADED_WITHOUT_CANCELLING_PENDING_OPERATIONS
 • 0x0000016C – INVALID_RUNDOWN_PROTECTION_FLAGS
 • 0x00000166 – CLUSTER_RESOURCE_CALL_TIMEOUT_LIVEDUMP
 • 0x0000014A – KERNEL_WMI_INTERNAL
 • 0x00000158 – ILLEGAL_IOMMU_PAGE_FAULT
 • 0x0000014E – SOC_CRITICAL_DEVICE_REMOVED
 • 0x000001D8 – UCMUCSI_FAILURE
 • 0x0000019C – WIN32K_POWER_WATCHDOG_TIMEOUT
 • 0x00000047 – REF_UNKNOWN_LOGON_SESSION
 • 0x000001C8 – MANUALLY_INITIATED_POWER_BUTTON_HOLD
 • 0x000001A6 – BLUETOOTH_ERROR_RECOVERY_LIVEDUMP
 • 0x00000094 – KERNEL_STACK_LOCKED_AT_EXIT
 • 0x100000EA – THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M
 • 0x00000102 – DPC_WATCHDOG_TIMEOUT
 • 0x0000007D – INSTALL_MORE_MEMORY
 • 0x000001CE – INVALID_KERNEL_STACK_ADDRESS
 • 0x00000192 – KERNEL_AUTO_BOOST_LOCK_ACQUISITION_WITH_RAISED_IRQL
 • 0x0000000A – IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
 • 0x00000028 – CORRUPT_ACCESS_TOKEN
 • 0x000001B8 – VIDEO_MINIPORT_BLACK_SCREEN_LIVEDUMP
 • 0x00000168 – CLUSTER_CSV_STATE_TRANSITION_TIMEOUT_LIVEDUMP
 • 0x00000150 – TCPIP_AOAC_NIC_ACTIVE_REFERENCE_LEAK
 • 0x0000005A – CRITICAL_SERVICE_FAILED
 • 0x000001A0 – TTM_WATCHDOG_TIMEOUT
 • 0x00000037 – FLOPPY_INTERNAL_ERROR
 • 0x000000BA – SESSION_HAS_VALID_VIEWS_ON_EXIT
 • 0x00000051 – REGISTRY_ERROR
 • 0x000000F5 – FLTMGR_FILE_SYSTEM
 • 0x00000050 – PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
 • 0x00000002 – DEVICE_QUEUE_NOT_BUSY
 • 0x00000049 – PAGE_FAULT_WITH_INTERRUPTS_OFF
 • 0x00000005 – INVALID_PROCESS_ATTACH_ATTEMPT
 • 0x0000006E – SESSION2_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x0000009E – USER_MODE_HEALTH_MONITOR
 • 0x000000B9 – CHIPSET_DETECTED_ERROR
 • 0x000001A4 – DRIPS_SW_HW_DIVERGENCE_LIVEDUMP
 • 0x00000143 – PROCESSOR_DRIVER_INTERNAL
 • 0x000000D5 – DRIVER_PAGE_FAULT_IN_FREED_SPECIAL_POOL
 • 0x0000008F – PP0_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x00000138 – GPIO_CONTROLLER_DRIVER_ERROR
 • 0x00000126 – NETIO_INVALID_POOL_CALLER
 • 0x0000002E – DATA_BUS_ERROR
 • 0x00000128 – WORKER_THREAD_RETURNED_WITH_BAD_IO_PRIORITY
 • 0x00000016 – CID_HANDLE_CREATION
 • 0x000000A2 – MEMORY_IMAGE_CORRUPT
 • 0x00000127 – PAGE_NOT_ZERO
 • 0x00000136 – VHD_BOOT_HOST_VOLUME_NOT_ENOUGH_SPACE
 • 0x00000013 – EMPTY_THREAD_REAPER_LIST
 • 0x00000011 – THREAD_NOT_MUTEX_OWNER
 • 0x00000014 – CREATE_DELETE_LOCK_NOT_LOCKED
 • 0x00000004 – INVALID_DATA_ACCESS_TRAP
 • 0x0000004E – PFN_LIST_CORRUPT
 • 0x0000016A – CLUSTER_CSV_VOLUME_REMOVAL_LIVEDUMP
 • 0x00000064 – SYMBOLIC_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x00000009 – IRQL_NOT_GREATER_OR_EQUAL
 • 0x000000EA – THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER
 • 0x00000117 – VIDEO_TDR_TIMEOUT_DETECTED
 • 0x0000007C – BUGCODE_NDIS_DRIVER
 • 0x0000013A – KERNEL_MODE_HEAP_CORRUPTION
 • 0xC0000218 – STATUS_CANNOT_LOAD_REGISTRY_FILE
 • 0x1000007F – UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP_M
 • 0x000001CF – HARDWARE_WATCHDOG_TIMEOUT
 • 0x00000111 – RECURSIVE_NMI
 • 0x0000009B – UDFS_FILE_SYSTEM
 • 0x0000003E – MULTIPROCESSOR_CONFIGURATION_NOT_SUPPORTED
 • 0x0000010E – VIDEO_MEMORY_MANAGEMENT_INTERNAL
 • 0x00000026 – CDFS_FILE_SYSTEM
 • 0x00000093 – INVALID_KERNEL_HANDLE
 • 0x00000017 – CID_HANDLE_DELETION
 • 0x00000178 – ELAM_DRIVER_DETECTED_FATAL_ERROR
 • 0x00000007 – INVALID_SOFTWARE_INTERRUPT
 • 0x000001DC – DMA_COMMON_BUFFER_VECTOR_ERROR
 • 0x00000015 – LAST_CHANCE_CALLED_FROM_KMODE
 • 0x0000012B – FAULTY_HARDWARE_CORRUPTED_PAGE
 • 0x00000106 – AGP_ILLEGALLY_REPROGRAMMED
 • 0x000000A5 – ACPI_BIOS_ERROR
 • 0x00000187 – VIDEO_DWMINIT_TIMEOUT_FALLBACK_BDD
 • 0x00000059 – PINBALL_FILE_SYSTEM
 • 0x00000165 – CLUSTER_CSV_STATUS_IO_TIMEOUT_LIVEDUMP
 • 0x00000170 – CRYPTO_LIBRARY_INTERNAL_ERROR
 • 0x0000001D – NO_SPIN_LOCK_AVAILABLE
 • 0x00000122 – WHEA_INTERNAL_ERROR
 • 0x00000132 – RESOURCE_OWNER_POINTER_INVALID
 • 0x000001D1 – TELEMETRY_ASSERTS_LIVEDUMP
 • 0x000000CD – PAGE_FAULT_BEYOND_END_OF_ALLOCATION
 • 0x0000016E – ERESOURCE_INVALID_RELEASE
 • 0x00000105 – AGP_GART_CORRUPTION
 • 0x000000C6 – DRIVER_CAUGHT_MODIFYING_FREED_POOL
 • 0x000001A3 – CALL_HAS_NOT_RETURNED_WATCHDOG_TIMEOUT_LIVEDUMP
 • 0x0000001E – KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
 • 0x00000096 – INVALID_WORK_QUEUE_ITEM
 • 0x000000E2 – MANUALLY_INITIATED_CRASH
 • 0x0000005F – SECURITY_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x00000021 – QUOTA_UNDERFLOW
 • 0x000000FD – DIRTY_NOWRITE_PAGES_CONGESTION
 • 0x0000018C – HYPERGUARD_VIOLATION
 • 0x000000EC – SESSION_HAS_VALID_SPECIAL_POOL_ON_EXIT
 • 0x000000FE – BUGCODE_USB_DRIVER
 • 0x000001C7 – STORE_DATA_STRUCTURE_CORRUPTION
 • 0x0000014C – FATAL_ABNORMAL_RESET_ERROR
 • 0x00000163 – WORKER_THREAD_TEST_CONDITION
 • 0x00000135 – REGISTRY_FILTER_DRIVER_EXCEPTION
 • 0x00000024 – NTFS_FILE_SYSTEM
 • 0x000000AC – HAL_MEMORY_ALLOCATION
 • 0x00000161 – LIVE_SYSTEM_DUMP
 • 0x0000004F – NDIS_INTERNAL_ERROR
 • 0x1000008E – KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
 • 0x000000A3 – ACPI_DRIVER_INTERNAL
 • 0x000000E9 – ACTIVE_EX_WORKER_THREAD_TERMINATION
 • 0x00000082 – DFS_FILE_SYSTEM
 • 0x0000003A – SYSTEM_UNWIND_PREVIOUS_USER
 • 0x0000004C – FATAL_UNHANDLED_HARD_ERROR
 • 0x00000149 – REFS_FILE_SYSTEM
 • 0x00000053 – NO_BOOT_DEVICE
 • 0x0000011A – EM_INITIALIZATION_FAILURE
 • 0x00000173 – COREMSGCALL_INTERNAL_ERROR
 • 0x00000003 – INVALID_AFFINITY_SET
 • 0x00000065 – MEMORY1_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x000000A7 – BAD_EXHANDLE
 • 0x00000133 – DPC_WATCHDOG_VIOLATION
 • 0x00000042 – ATDISK_DRIVER_INTERNAL
 • 0x00000169 – CLUSTER_CSV_VOLUME_ARRIVAL_LIVEDUMP
 • 0x000000EF – CRITICAL_PROCESS_DIED
 • 0x00000174 – COREMSG_INTERNAL_ERROR
 • 0x000001D5 – DRIVER_PNP_WATCHDOG
 • 0x000000F8 – RAMDISK_BOOT_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x0000007B – INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
 • 0x0000017C – PDC_LOCK_WATCHDOG_LIVEDUMP
 • 0x00000125 – NMR_INVALID_STATE
 • 0x0000012F – VHD_BOOT_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x00000151 – UNSUPPORTED_INSTRUCTION_MODE
 • 0x00000116 – VIDEO_TDR_FAILURE
 • 0x0000012A – MUI_NO_VALID_SYSTEM_LANGUAGE
 • 0x4000008A – THREAD_TERMINATE_HELD_MUTEX
 • 0x00000038 – SERIAL_DRIVER_INTERNAL
 • 0x00000188 – CLUSTER_CSVFS_LIVEDUMP
 • 0x000000D3 – DRIVER_PORTION_MUST_BE_NONPAGED
 • 0x00000197 – WIN32K_SECURITY_FAILURE
 • 0x0000015F – CONNECTED_STANDBY_WATCHDOG_TIMEOUT_LIVEDUMP
 • 0x0000005E – OBJECT_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x00000112 – MSRPC_STATE_VIOLATION
 • 0x0000004D – NO_PAGES_AVAILABLE
 • 0x0000011D – EVENT_TRACING_FATAL_ERROR
 • 0x0000006F – SESSION3_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x0000006C – REFMON_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x000001A5 – USB_DRIPS_BLOCKER_SURPRISE_REMOVAL_LIVEDUMP
 • 0x0000017B – PROFILER_CONFIGURATION_ILLEGAL
 • 0x0000001F – SHARED_RESOURCE_CONV_ERROR
 • 0x000000BC – NETWORK_BOOT_DUPLICATE_ADDRESS
 • 0x0000008B – MBR_CHECKSUM_MISMATCH
 • 0x0000011F – INVALID_DRIVER_HANDLE
 • 0x0000007F – UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
 • 0x0000006A – LPC_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x00000160 – WIN32K_ATOMIC_CHECK_FAILURE
 • 0x0000001A – MEMORY_MANAGEMENT
 • 0x000000D1 – DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
 • 0x00000162 – KERNEL_AUTO_BOOST_INVALID_LOCK_RELEASE
 • 0x00000020 – KERNEL_APC_PENDING_DURING_EXIT
 • 0x00000145 – SECURE_BOOT_VIOLATION
 • 0x00000BFF – BC_BTHMINI_VERIFIER_FAULT
 • 0x0000005D – UNSUPPORTED_PROCESSOR
 • 0x000001D2 – WORKER_THREAD_INVALID_STATE
 • 0x0000018D – SECURE_FAULT_UNHANDLED
 • 0x000000B8 – ATTEMPTED_SWITCH_FROM_DPC
 • 0x0000002F – INSTRUCTION_BUS_ERROR
 • 0x000001A8 – VIDEO_DXGKRNL_BLACK_SCREEN_LIVEDUMP
 • 0x000000FA – HTTP_DRIVER_CORRUPTED
 • 0x00000164 – WIN32K_CRITICAL_FAILURE
 • 0x00000085 – SETUP_FAILURE
 • 0x00000137 – WIN32K_HANDLE_MANAGER
 • 0x00000BFE – BC_BLUETOOTH_VERIFIER_FAULT
 • 0x00000006 – INVALID_PROCESS_DETACH_ATTEMPT
 • 0x000000BD – INVALID_HIBERNATED_STATE
 • 0x000000BE – ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY
 • 0x0000002B – PANIC_STACK_SWITCH
 • 0x00000090 – PP1_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x00000052 – MAILSLOT_FILE_SYSTEM
 • 0x0000000C – MAXIMUM_WAIT_OBJECTS_EXCEEDED
 • 0x00000198 – UFX_LIVEDUMP
 • 0x000001B0 – VIDEO_MINIPORT_FAILED_LIVEDUMP
 • 0x0000000B – NO_EXCEPTION_HANDLING_SUPPORT
 • 0x000000FF – RESERVE_QUEUE_OVERFLOW
 • 0x000000F1 – SCSI_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION
 • 0x000001DB – IPI_WATCHDOG_TIMEOUT
 • 0x0000015C – PDC_WATCHDOG_TIMEOUT_LIVEDUMP
 • 0x000001C9 – USER_MODE_HEALTH_MONITOR_LIVEDUMP
 • 0x00000019 – BAD_POOL_HEADER
 • 0x000000E1 – WORKER_THREAD_RETURNED_AT_BAD_IRQL
 • 0x0000005C – HAL_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x000000B1 – BGI_DETECTED_VIOLATION
 • 0x000001CC – EXRESOURCE_TIMEOUT_LIVEDUMP
 • 0x000000ED – UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
 • 0x00000191 – PF_DETECTED_CORRUPTION
 • 0x0000015E – BUGCODE_NDIS_DRIVER_LIVE_DUMP
 • 0x00000152 – INVALID_PUSH_LOCK_FLAGS
 • 0x000000A1 – PCI_BUS_DRIVER_INTERNAL
 • 0x00000041 – MUST_SUCCEED_POOL_EMPTY
 • 0x00000033 – UNEXPECTED_INITIALIZATION_CALL
 • 0x000001A7 – SMB_REDIRECTOR_LIVEDUMP
 • 0x0000019B – TTM_FATAL_ERROR
 • 0x000000FC – ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY
 • 0xC0000221 – STATUS_IMAGE_CHECKSUM_MISMATCH
 • 0x000000DE – POOL_CORRUPTION_IN_FILE_AREA
 • 0x0000005B – SET_ENV_VAR_FAILED
 • 0x00000071 – SESSION5_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x000000AB – SESSION_HAS_VALID_POOL_ON_EXIT
 • 0x000000E4 – WORKER_INVALID
 • 0x00000034 – CACHE_MANAGER
 • 0x000000E3 – RESOURCE_NOT_OWNED
 • 0x000001D3 – WFP_INVALID_OPERATION
 • 0x000000BF – MUTEX_ALREADY_OWNED
 • 0x00000046 – DEREF_UNKNOWN_LOGON_SESSION
 • 0x000000D8 – DRIVER_USED_EXCESSIVE_PTES
 • 0x0000017E – MICROCODE_REVISION_MISMATCH
 • 0x00000067 – CONFIG_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x00000018 – REFERENCE_BY_POINTER
 • 0x000000D2 – BUGCODE_ID_DRIVER
 • 0x000000E0 – ACPI_BIOS_FATAL_ERROR
 • 0x00000062 – OBJECT1_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x00000063 – SECURITY1_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x000000D4 – SYSTEM_SCAN_AT_RAISED_IRQL_CAUGHT_IMPROPER_DRIVER_UNLOAD
 • 0x0000015D – SOC_SUBSYSTEM_FAILURE_LIVEDUMP
 • 0x000000F7 – DRIVER_OVERRAN_STACK_BUFFER
 • 0x00000167 – CLUSTER_CSV_SNAPSHOT_DEVICE_INFO_TIMEOUT_LIVEDUMP
 • 0x000000E7 – INVALID_FLOATING_POINT_STATE
 • 0x000000CC – PAGE_FAULT_IN_FREED_SPECIAL_POOL
 • 0x00000196 – LOADER_ROLLBACK_DETECTED
 • 0x00000072 – ASSIGN_DRIVE_LETTERS_FAILED
 • 0x000000A4 – CNSS_FILE_SYSTEM_FILTER
 • 0x00000057 – XNS_INTERNAL_ERROR
 • 0x00000156 – WINSOCK_DETECTED_HUNG_CLOSESOCKET_LIVEDUMP
 • 0x000001A1 – WIN32K_CALLOUT_WATCHDOG_LIVEDUMP
 • 0x000000E6 – DRIVER_VERIFIER_DMA_VIOLATION
 • 0x00000069 – IO1_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x00000109 – CRITICAL_STRUCTURE_CORRUPTION
 • 0x0000006D – SESSION1_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x000000F0 – STORAGE_MINIPORT_ERROR
 • 0x00000130 – DYNAMIC_ADD_PROCESSOR_MISMATCH
 • 0x00000356 – XBOX_ERACTRL_CS_TIMEOUT
 • 0x000000C1 – SPECIAL_POOL_DETECTED_MEMORY_CORRUPTION
 • 0x000001C6 – FAST_ERESOURCE_PRECONDITION_VIOLATION
 • 0x00000068 – FILE_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x000000B4 – VIDEO_DRIVER_INIT_FAILURE
 • 0x0000004B – STREAMS_INTERNAL_ERROR
 • 0x00000159 – HAL_ILLEGAL_IOMMU_PAGE_FAULT
 • 0x00000076 – PROCESS_HAS_LOCKED_PAGES
 • 0x00000100 – LOADER_BLOCK_MISMATCH
 • 0x00000040 – TARGET_MDL_TOO_SMALL
 • 0x00000189 – BAD_OBJECT_HEADER
 • 0x000000CA – PNP_DETECTED_FATAL_ERROR
 • 0x0000002A – INCONSISTENT_IRP
 • 0x00000066 – CACHE_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x0000019D – CLUSTER_SVHDX_LIVEDUMP
 • 0x000000F9 – DRIVER_RETURNED_STATUS_REPARSE_FOR_VOLUME_OPEN
 • 0x00000070 – SESSION4_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x00000123 – CRYPTO_SELF_TEST_FAILURE
 • 0x000000C5 – DRIVER_CORRUPTED_EXPOOL
 • 0xDEADDEAD – MANUALLY_INITIATED_CRASH1
 • 0x0000003F – NO_MORE_SYSTEM_PTES
 • 0x0000012D – VOLSNAP_OVERLAPPED_TABLE_ACCESS
 • 0x0000009A – SYSTEM_LICENSE_VIOLATION
 • 0x00000075 – CANNOT_WRITE_CONFIGURATION
 • 0x0000014F – PDC_WATCHDOG_TIMEOUT
 • 0x0000003D – INTERRUPT_EXCEPTION_NOT_HANDLED
 • 0x0000018E – KERNEL_PARTITION_REFERENCE_VIOLATION
 • 0x00000108 – THIRD_PARTY_FILE_SYSTEM_FAILURE
 • 0x00000144 – BUGCODE_USB3_DRIVER
 • 0x0000013D – CRITICAL_INITIALIZATION_FAILURE
 • 0x0000009C – MACHINE_CHECK_EXCEPTION
 • 0x00000153 – KERNEL_LOCK_ENTRY_LEAKED_ON_THREAD_TERMINATION
 • 0x0000007E – SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
 • 0x000001CD – INVALID_CALLBACK_STACK_ADDRESS
 • 0x0000003C – INTERRUPT_UNWIND_ATTEMPTED
 • 0x000000C4 – DRIVER_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION
 • 0x000001D7 – EFS_FATAL_ERROR
 • 0x00000193 – VIDEO_DXGKRNL_LIVEDUMP
 • 0x000000C7 – TIMER_OR_DPC_INVALID
 • 0x000001D0 – CPI_FIRMWARE_WATCHDOG_TIMEOUT
 • 0x000000D9 – LOCKED_PAGES_TRACKER_CORRUPTION
 • 0x00000175 – PREVIOUS_FATAL_ABNORMAL_RESET_ERROR
 • 0x000000D0 – DRIVER_CORRUPTED_MMPOOL
 • 0x0000010C – FSRTL_EXTRA_CREATE_PARAMETER_VIOLATION
 • 0x000000C2 – BAD_POOL_CALLER
 • TẠI SAO NÊN CHỌN EBISU GROUP

 • Chất lượng dịch vụ an toàn, uy tín. Kỹ Thuật viên tận tâm, trách nhiệm, nhiệt tính.
 • Chúng tôi có tem bảo hành, hóa đơn bán lẻ, hóa đơn VAT, phiếu nhận máy. Bảo hành không tốn phí tận nơi, tại nhà nếu sản phẩm còn thời gian bảo hành.
 • Chúng tôi có phụ kiện, linh kiện thay thế giá phù hợp, chính hãng.
 • Khách hàng sẽ không mất nhiều thời gian chờ đợi, chúng tôi tới tận nơi, tại nhà tiếp nhận máy, báo giá chi phí phù hợp với khách hàng.
 • Kỹ Thuật chuyên nghiệp, lắp đặt, thi công, sửa chữa nhanh chóng tận nơi, tại nhà
 • Chúng tôi có dịch vụ chăm sóc khách hàng, Hỗ trợ và tư vấn miễn phí mọi vấn đề về kỹ thuật qua Zalo, điện thoại.
 • Phần mềm miễn phí đi kèm Windows: Microsoft Office, Acrobat Reader DC, Chrome, Unikey

  Ebisu Group luôn có kỹ thuật viên máy tính chuyên cài win trực tại văn phòng làm việc. Nếu bạn không sử dụng dịch vụ cài win tại nhà, bạn có thể trực tiếp đem máy tính đến cài win tận nơi tại văn phòng làm việc của chúng tôi để có giá ưu đãi hơn.

  0/5 (0 Reviews)