Dịch Vụ Cài Win Tại Krông Ana

Dịch Vụ Cài Win Tại Krông Ana

  Nhận cài windows cho cho máy tính để bàn (PC), máy tính xách tay (Laptop) chính hãng apple ,microsoft ,msi ,alienware ,compaq ,sony ,asus ,dell ,hp ,acer ,toshiba ,… Đối với khách hàng ngoài khu vực, có thể vận chuyển máy tính qua đường xe khách, xe buýt,…

  LIÊN HỆ DỊCH VỤ CÀI WIN

  CÔNG TY | ĐƠN VỊ | DỊCH VỤ | TRUNG TÂM
  CÀI WIN XP | CÀI WIN 7 | CÀI WIN 8.1 | CÀI WIN 8 | CÀI WIN 10 | CÀI WIN 11

  SONY | MSI | TOSHIBA | COMPAQ | ACER | MICROSOFT | HP | ALIENWARE | DELL | ASUS | APPLE
  CÓ MẶT SAU: 30 – 60 PHÚT
  HOTLINE: 02623 955 557
  ĐỊA CHỈ: 105 QUANG TRUNG | K18 LÝ THƯỜNG KIỆT (ĐỐI DIỆN 02 LÝ THƯỜNG KIỆT)
  CHẤT LƯỢNG – UY TÍN – GIÁ RẺ – CHUYÊN NGHIỆP

  Hình Cài Win tận nơi, tại nhà

  KHI NÀO CẦN DỊCH VỤ CÀI WIN

 • Laptop, máy tính báo hết hạn sử dụng win, cần được kích hoạt, hoặc cài đặt lại win
 • Máy tính, Laptop sử dụng thời gian dài bị bám bụi, máy nóng khi sử dụng
 • Máy tính, Laptop Khi khởi động máy bị màn hình đen chớp tắt liên tục
 • Laptop, máy tính Khởi động Windows rất lâu, bị màn hình đen hoặc bị xanh màn hình khi bật nguồn
 • Khách hàng cần nâng laptop, máy tính lên bản windows mới hơn
 • Laptop, máy tính không vào được Windows, báo lỗi
 • Máy tính, Laptop bị treo, chạy chậm, đứng máy khi đang sử dụng
 • Máy tính, Laptop đang gặp nhiều lỗi về phần mềm, không thể sử dụng, hoặc đang dùng bị văng ra
 • Laptop, máy tính báo hết hạn sử dụng phần mềm, cần được kích hoạt, hoặc cài đặt lại phần mềm
 • Laptop, máy tính mới mua, chưa có hệ điều hành, và các chương trình, phần mềm
 • Máy tính, Laptop kêu tít tít khi khởi động, màn hình không hiển thị
 • MÃ LỖI MÀN HÌNH XANH
 • 0x00000063 – SECURITY1_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x00000069 – IO1_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x000001D4 – UCMUCSI_LIVEDUMP
 • 0x0000008F – PP0_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x000000F7 – DRIVER_OVERRAN_STACK_BUFFER
 • 0x000000EA – THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER
 • 0x000000FC – ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY
 • 0x000000EF – CRITICAL_PROCESS_DIED
 • 0x00000101 – CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT
 • 0x0000019B – TTM_FATAL_ERROR
 • 0x00000105 – AGP_GART_CORRUPTION
 • 0x100000EA – THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M
 • 0x00000008 – IRQL_NOT_DISPATCH_LEVEL
 • 0x000001DC – DMA_COMMON_BUFFER_VECTOR_ERROR
 • 0x000000DB – DRIVER_CORRUPTED_SYSPTES
 • 0x000000ED – UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
 • 0x000000D7 – DRIVER_UNMAPPING_INVALID_VIEW
 • 0x0000000D – MUTEX_LEVEL_NUMBER_VIOLATION
 • 0x0000003F – NO_MORE_SYSTEM_PTES
 • 0x00000162 – KERNEL_AUTO_BOOST_INVALID_LOCK_RELEASE
 • 0x00000013 – EMPTY_THREAD_REAPER_LIST
 • 0x4000008A – THREAD_TERMINATE_HELD_MUTEX
 • 0x00000188 – CLUSTER_CSVFS_LIVEDUMP
 • 0x00000159 – HAL_ILLEGAL_IOMMU_PAGE_FAULT
 • 0x000000A7 – BAD_EXHANDLE
 • 0x0000010A – APP_TAGGING_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x0000018D – SECURE_FAULT_UNHANDLED
 • 0x0000019C – WIN32K_POWER_WATCHDOG_TIMEOUT
 • 0x00000130 – DYNAMIC_ADD_PROCESSOR_MISMATCH
 • 0x0000006F – SESSION3_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x000000AC – HAL_MEMORY_ALLOCATION
 • 0x000001C5 – IO_THREADPOOL_DEADLOCK_LIVEDUMP
 • 0x00000135 – REGISTRY_FILTER_DRIVER_EXCEPTION
 • 0x00000141 – VIDEO_ENGINE_TIMEOUT_DETECTED
 • 0x000000F8 – RAMDISK_BOOT_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x00000111 – RECURSIVE_NMI
 • 0x00000126 – NETIO_INVALID_POOL_CALLER
 • 0x00000034 – CACHE_MANAGER
 • 0x00000142 – VIDEO_TDR_APPLICATION_BLOCKED
 • 0x00000136 – VHD_BOOT_HOST_VOLUME_NOT_ENOUGH_SPACE
 • 0x000001A7 – SMB_REDIRECTOR_LIVEDUMP
 • 0x0000012C – EXFAT_FILE_SYSTEM
 • 0x00000035 – NO_MORE_IRP_STACK_LOCATIONS
 • 0x0000003D – INTERRUPT_EXCEPTION_NOT_HANDLED
 • 0x0000002B – PANIC_STACK_SWITCH
 • 0x000000F9 – DRIVER_RETURNED_STATUS_REPARSE_FOR_VOLUME_OPEN
 • 0x00000125 – NMR_INVALID_STATE
 • 0x00000179 – CLUSTER_CLUSPORT_STATUS_IO_TIMEOUT_LIVEDUMP
 • 0x000000FD – DIRTY_NOWRITE_PAGES_CONGESTION
 • 0x0000002C – PORT_DRIVER_INTERNAL
 • 0x00000138 – GPIO_CONTROLLER_DRIVER_ERROR
 • 0x0000016B – CLUSTER_CSV_CLUSTER_WATCHDOG_LIVEDUMP
 • 0x000000D8 – DRIVER_USED_EXCESSIVE_PTES
 • 0x00000178 – ELAM_DRIVER_DETECTED_FATAL_ERROR
 • 0x000000FF – RESERVE_QUEUE_OVERFLOW
 • 0x00000175 – PREVIOUS_FATAL_ABNORMAL_RESET_ERROR
 • 0x000001D7 – EFS_FATAL_ERROR
 • 0x00000074 – BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO
 • 0x0000017E – MICROCODE_REVISION_MISMATCH
 • 0x0000001E – KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
 • 0x000000BB – NETWORK_BOOT_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x0000012A – MUI_NO_VALID_SYSTEM_LANGUAGE
 • 0x0000019D – CLUSTER_SVHDX_LIVEDUMP
 • 0x000000D3 – DRIVER_PORTION_MUST_BE_NONPAGED
 • 0x0000011D – EVENT_TRACING_FATAL_ERROR
 • 0x000000B1 – BGI_DETECTED_VIOLATION
 • 0x000001CA – SYNTHETIC_WATCHDOG_TIMEOUT
 • 0x0000014F – PDC_WATCHDOG_TIMEOUT
 • 0x000001D9 – HAL_IOMMU_INTERNAL_ERROR
 • 0x0000005C – HAL_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x00000059 – PINBALL_FILE_SYSTEM
 • 0x00000070 – SESSION4_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x00000015 – LAST_CHANCE_CALLED_FROM_KMODE
 • 0x0000002D – SCSI_DISK_DRIVER_INTERNAL
 • 0x000000EC – SESSION_HAS_VALID_SPECIAL_POOL_ON_EXIT
 • 0x0000018C – HYPERGUARD_VIOLATION
 • 0x0000018E – KERNEL_PARTITION_REFERENCE_VIOLATION
 • 0x00000154 – UNEXPECTED_STORE_EXCEPTION
 • 0x000001A8 – VIDEO_DXGKRNL_BLACK_SCREEN_LIVEDUMP
 • 0x00000199 – KERNEL_STORAGE_SLOT_IN_USE
 • 0x000000E1 – WORKER_THREAD_RETURNED_AT_BAD_IRQL
 • 0x0000009B – UDFS_FILE_SYSTEM
 • 0x0000016C – INVALID_RUNDOWN_PROTECTION_FLAGS
 • 0x000001D2 – WORKER_THREAD_INVALID_STATE
 • 0x00000164 – WIN32K_CRITICAL_FAILURE
 • 0x0000013C – INVALID_IO_BOOST_STATE
 • 0x000001A6 – BLUETOOTH_ERROR_RECOVERY_LIVEDUMP
 • 0x000000D6 – DRIVER_PAGE_FAULT_BEYOND_END_OF_ALLOCATION
 • 0x000000A1 – PCI_BUS_DRIVER_INTERNAL
 • 0x0000004E – PFN_LIST_CORRUPT
 • 0x0000009C – MACHINE_CHECK_EXCEPTION
 • 0x000000CF – TERMINAL_SERVER_DRIVER_MADE_INCORRECT_MEMORY_REFERENCE
 • 0x00000108 – THIRD_PARTY_FILE_SYSTEM_FAILURE
 • 0x000000FE – BUGCODE_USB_DRIVER
 • 0x000001CB – INVALID_SILO_DETACH
 • 0x00000129 – WORKER_THREAD_RETURNED_WITH_BAD_PAGING_IO_PRIORITY
 • 0x0000000C – MAXIMUM_WAIT_OBJECTS_EXCEEDED
 • 0x000000A5 – ACPI_BIOS_ERROR
 • 0x00000171 – CLUSTER_CSV_CLUSSVC_DISCONNECT_WATCHDOG
 • 0x00000011 – THREAD_NOT_MUTEX_OWNER
 • 0x0000005F – SECURITY_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x00000077 – KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR
 • 0x00000045 – INSUFFICIENT_SYSTEM_MAP_REGS
 • 0x000000BC – NETWORK_BOOT_DUPLICATE_ADDRESS
 • 0x000001A1 – WIN32K_CALLOUT_WATCHDOG_LIVEDUMP
 • 0x0000013B – PASSIVE_INTERRUPT_ERROR
 • 0x00000027 – RDR_FILE_SYSTEM
 • 0x0000001F – SHARED_RESOURCE_CONV_ERROR
 • 0x000000D9 – LOCKED_PAGES_TRACKER_CORRUPTION
 • 0x00000076 – PROCESS_HAS_LOCKED_PAGES
 • 0x0000011C – ATTEMPTED_WRITE_TO_CM_PROTECTED_STORAGE
 • 0x00000140 – STORAGE_DEVICE_ABNORMALITY_DETECTED
 • 0x000000C1 – SPECIAL_POOL_DETECTED_MEMORY_CORRUPTION
 • 0x000000D2 – BUGCODE_ID_DRIVER
 • 0x00000120 – BITLOCKER_FATAL_ERROR
 • 0x000000E9 – ACTIVE_EX_WORKER_THREAD_TERMINATION
 • 0x00000133 – DPC_WATCHDOG_VIOLATION
 • 0x000000B9 – CHIPSET_DETECTED_ERROR
 • 0x000001C6 – FAST_ERESOURCE_PRECONDITION_VIOLATION
 • 0x00000151 – UNSUPPORTED_INSTRUCTION_MODE
 • 0x0000006E – SESSION2_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x000001A2 – WIN32K_CALLOUT_WATCHDOG_BUGCHECK
 • 0x0000004C – FATAL_UNHANDLED_HARD_ERROR
 • 0x00000132 – RESOURCE_OWNER_POINTER_INVALID
 • 0x00000BFF – BC_BTHMINI_VERIFIER_FAULT
 • 0x0000005E – OBJECT_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x0000003C – INTERRUPT_UNWIND_ATTEMPTED
 • 0x00000029 – SECURITY_SYSTEM
 • 0x00000197 – WIN32K_SECURITY_FAILURE
 • 0x00000065 – MEMORY1_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x00000155 – OS_DATA_TAMPERING
 • 0x00000019 – BAD_POOL_HEADER
 • 0x00000143 – PROCESSOR_DRIVER_INTERNAL
 • 0x00000156 – WINSOCK_DETECTED_HUNG_CLOSESOCKET_LIVEDUMP
 • 0x00000031 – PHASE0_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x00000051 – REGISTRY_ERROR
 • 0x000001B0 – VIDEO_MINIPORT_FAILED_LIVEDUMP
 • 0x00000115 – AGP_INTERNAL
 • 0x00000042 – ATDISK_DRIVER_INTERNAL
 • 0x00000123 – CRYPTO_SELF_TEST_FAILURE
 • 0x000001D1 – TELEMETRY_ASSERTS_LIVEDUMP
 • 0x00000104 – AGP_INVALID_ACCESS
 • 0x0000006A – LPC_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x0000000A – IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
 • 0x000000C6 – DRIVER_CAUGHT_MODIFYING_FREED_POOL
 • 0x00000163 – WORKER_THREAD_TEST_CONDITION
 • 0x00000056 – INSTRUCTION_COHERENCY_EXCEPTION
 • 0x000000C2 – BAD_POOL_CALLER
 • 0x00000195 – SMB_SERVER_LIVEDUMP
 • 0xC0000221 – STATUS_IMAGE_CHECKSUM_MISMATCH
 • 0x000000C8 – IRQL_UNEXPECTED_VALUE
 • 0x000000CB – DRIVER_LEFT_LOCKED_PAGES_IN_PROCESS
 • 0x000000F1 – SCSI_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION
 • 0x000001A4 – DRIPS_SW_HW_DIVERGENCE_LIVEDUMP
 • 0x00000062 – OBJECT1_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x000000A4 – CNSS_FILE_SYSTEM_FILTER
 • 0x000000C5 – DRIVER_CORRUPTED_EXPOOL
 • 0x0000015B – WORKER_THREAD_RETURNED_WITH_SYSTEM_PAGE_PRIORITY_ACTIVE
 • 0x00000061 – HAL1_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x0000014A – KERNEL_WMI_INTERNAL
 • 0x000000AD – VIDEO_DRIVER_DEBUG_REPORT_REQUEST
 • 0x00000196 – LOADER_ROLLBACK_DETECTED
 • 0x00000356 – XBOX_ERACTRL_CS_TIMEOUT
 • 0x00000020 – KERNEL_APC_PENDING_DURING_EXIT
 • 0x0000004D – NO_PAGES_AVAILABLE
 • 0x00000137 – WIN32K_HANDLE_MANAGER
 • 0x00000026 – CDFS_FILE_SYSTEM
 • 0x000000CD – PAGE_FAULT_BEYOND_END_OF_ALLOCATION
 • 0x00000001 – APC_INDEX_MISMATCH
 • 0x00000046 – DEREF_UNKNOWN_LOGON_SESSION
 • 0x000001CF – HARDWARE_WATCHDOG_TIMEOUT
 • 0x0000003B – SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
 • 0x00000085 – SETUP_FAILURE
 • 0x0000012D – VOLSNAP_OVERLAPPED_TABLE_ACCESS
 • 0x000000F3 – DISORDERLY_SHUTDOWN
 • 0x000000DE – POOL_CORRUPTION_IN_FILE_AREA
 • 0x0000015E – BUGCODE_NDIS_DRIVER_LIVE_DUMP
 • 0x000000CA – PNP_DETECTED_FATAL_ERROR
 • 0x00000021 – QUOTA_UNDERFLOW
 • 0x0000005D – UNSUPPORTED_PROCESSOR
 • 0x00000016 – CID_HANDLE_CREATION
 • 0x00000068 – FILE_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x000001B8 – VIDEO_MINIPORT_BLACK_SCREEN_LIVEDUMP
 • 0x0000017C – PDC_LOCK_WATCHDOG_LIVEDUMP
 • 0x0000012F – VHD_BOOT_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x00000170 – CRYPTO_LIBRARY_INTERNAL_ERROR
 • 0x00000190 – WIN32K_CRITICAL_FAILURE_LIVEDUMP
 • 0x00000036 – DEVICE_REFERENCE_COUNT_NOT_ZERO
 • 0x0000007A – KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
 • 0x0000006B – PROCESS1_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x0000007E – SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
 • 0x00000116 – VIDEO_TDR_FAILURE
 • 0x0000000E – NO_USER_MODE_CONTEXT
 • 0x00000038 – SERIAL_DRIVER_INTERNAL
 • 0x00000119 – VIDEO_SCHEDULER_INTERNAL_ERROR
 • 0x000001DA – HAL_BLOCKED_PROCESSOR_INTERNAL_ERROR
 • 0x00000161 – LIVE_SYSTEM_DUMP
 • 0x00000039 – SYSTEM_EXIT_OWNED_MUTEX
 • 0x000001DB – IPI_WATCHDOG_TIMEOUT
 • 0x00000049 – PAGE_FAULT_WITH_INTERRUPTS_OFF
 • 0x000001A3 – CALL_HAS_NOT_RETURNED_WATCHDOG_TIMEOUT_LIVEDUMP
 • 0x00000073 – CONFIG_LIST_FAILED
 • 0x0000016A – CLUSTER_CSV_VOLUME_REMOVAL_LIVEDUMP
 • 0x000000D0 – DRIVER_CORRUPTED_MMPOOL
 • 0x0000018B – SECURE_KERNEL_ERROR
 • 0x00000098 – END_OF_NT_EVALUATION_PERIOD
 • 0x000001D6 – WORKER_THREAD_RETURNED_WITH_NON_DEFAULT_WORKLOAD_CLASS
 • 0x0000001C – PFN_REFERENCE_COUNT
 • 0x000000F0 – STORAGE_MINIPORT_ERROR
 • 0x00000023 – FAT_FILE_SYSTEM
 • 0x00000106 – AGP_ILLEGALLY_REPROGRAMMED
 • 0x00000121 – DRIVER_VIOLATION
 • 0x0000000F – SPIN_LOCK_ALREADY_OWNED
 • 0x00000166 – CLUSTER_RESOURCE_CALL_TIMEOUT_LIVEDUMP
 • 0x00000004 – INVALID_DATA_ACCESS_TRAP
 • 0x000001D0 – CPI_FIRMWARE_WATCHDOG_TIMEOUT
 • 0x0000010C – FSRTL_EXTRA_CREATE_PARAMETER_VIOLATION
 • 0x000001C4 – DRIVER_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION_LIVEDUMP
 • 0x0000011B – DRIVER_RETURNED_HOLDING_CANCEL_LOCK
 • 0x0000015A – SDBUS_INTERNAL_ERROR
 • 0xDEADDEAD – MANUALLY_INITIATED_CRASH1
 • 0x00000010 – SPIN_LOCK_NOT_OWNED
 • 0x0000011A – EM_INITIALIZATION_FAILURE
 • 0x0000017D – PDC_UNEXPECTED_REVOCATION_LIVEDUMP
 • 0x00000134 – DRIVE_EXTENDER
 • 0x00000048 – CANCEL_STATE_IN_COMPLETED_IRP
 • 0x000000F2 – HARDWARE_INTERRUPT_STORM
 • 0x000000F4 – CRITICAL_OBJECT_TERMINATION
 • 0x000000E6 – DRIVER_VERIFIER_DMA_VIOLATION
 • 0x000000BF – MUTEX_ALREADY_OWNED
 • 0x0000015D – SOC_SUBSYSTEM_FAILURE_LIVEDUMP
 • 0x0000001D – NO_SPIN_LOCK_AVAILABLE
 • 0x00000032 – PHASE1_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x00000128 – WORKER_THREAD_RETURNED_WITH_BAD_IO_PRIORITY
 • 0x000000A2 – MEMORY_IMAGE_CORRUPT
 • 0x00000173 – COREMSGCALL_INTERNAL_ERROR
 • 0x000000BD – INVALID_HIBERNATED_STATE
 • 0x00000103 – MUP_FILE_SYSTEM
 • 0x00020001 – HYPERVISOR_ERROR
 • 0x00000055 – DATA_COHERENCY_EXCEPTION
 • 0x000000DA – SYSTEM_PTE_MISUSE
 • 0x00000022 – FILE_SYSTEM
 • 0x000000E0 – ACPI_BIOS_FATAL_ERROR
 • 0x00000067 – CONFIG_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x000000FA – HTTP_DRIVER_CORRUPTED
 • 0x00000BFE – BC_BLUETOOTH_VERIFIER_FAULT
 • 0x0000004B – STREAMS_INTERNAL_ERROR
 • 0x0000005A – CRITICAL_SERVICE_FAILED
 • 0x00000017 – CID_HANDLE_DELETION
 • 0x000000EB – DIRTY_MAPPED_PAGES_CONGESTION
 • 0x00000072 – ASSIGN_DRIVE_LETTERS_FAILED
 • 0x000001C8 – MANUALLY_INITIATED_POWER_BUTTON_HOLD
 • 0x0000008B – MBR_CHECKSUM_MISMATCH
 • 0x0000015F – CONNECTED_STANDBY_WATCHDOG_TIMEOUT_LIVEDUMP
 • 0x00000006 – INVALID_PROCESS_DETACH_ATTEMPT
 • 0x00000057 – XNS_INTERNAL_ERROR
 • 0x00000094 – KERNEL_STACK_LOCKED_AT_EXIT
 • 0x00000054 – LM_SERVER_INTERNAL_ERROR
 • 0x00000174 – COREMSG_INTERNAL_ERROR
 • 0x000000A3 – ACPI_DRIVER_INTERNAL
 • 0x00000167 – CLUSTER_CSV_SNAPSHOT_DEVICE_INFO_TIMEOUT_LIVEDUMP
 • 0x00000018 – REFERENCE_BY_POINTER
 • 0x000000BE – ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY
 • 0x0000007B – INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
 • 0x0000009E – USER_MODE_HEALTH_MONITOR
 • 0x00000149 – REFS_FILE_SYSTEM
 • 0x000001D8 – UCMUCSI_FAILURE
 • 0x0000007C – BUGCODE_NDIS_DRIVER
 • 0x00000014 – CREATE_DELETE_LOCK_NOT_LOCKED
 • 0x00000192 – KERNEL_AUTO_BOOST_LOCK_ACQUISITION_WITH_RAISED_IRQL
 • 0x00000198 – UFX_LIVEDUMP
 • 0x00000160 – WIN32K_ATOMIC_CHECK_FAILURE
 • 0x00000075 – CANNOT_WRITE_CONFIGURATION
 • 0x0000001A – MEMORY_MANAGEMENT
 • 0x0000004F – NDIS_INTERNAL_ERROR
 • 0x00000097 – BOUND_IMAGE_UNSUPPORTED
 • 0x0000004A – IRQL_GT_ZERO_AT_SYSTEM_SERVICE
 • 0x0000015C – PDC_WATCHDOG_TIMEOUT_LIVEDUMP
 • 0x000000CE – DRIVER_UNLOADED_WITHOUT_CANCELLING_PENDING_OPERATIONS
 • 0x000001CD – INVALID_CALLBACK_STACK_ADDRESS
 • 0x000000E8 – INVALID_CANCEL_OF_FILE_OPEN
 • 0x00000093 – INVALID_KERNEL_HANDLE
 • 0x00000041 – MUST_SUCCEED_POOL_EMPTY
 • 0x00000112 – MSRPC_STATE_VIOLATION
 • 0x00000114 – VIDEO_SHADOW_DRIVER_FATAL_ERROR
 • 0x000000E7 – INVALID_FLOATING_POINT_STATE
 • 0x1000008E – KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
 • 0x00000040 – TARGET_MDL_TOO_SMALL
 • 0x00000145 – SECURE_BOOT_VIOLATION
 • 0x00000044 – MULTIPLE_IRP_COMPLETE_REQUESTS
 • 0x00000078 – PHASE0_EXCEPTION
 • 0x1000007F – UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP_M
 • 0x0000010E – VIDEO_MEMORY_MANAGEMENT_INTERNAL
 • 0x00000030 – SET_OF_INVALID_CONTEXT
 • 0x0000007F – UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
 • 0x00000079 – MISMATCHED_HAL
 • 0x000000AB – SESSION_HAS_VALID_POOL_ON_EXIT
 • 0x00000012 – TRAP_CAUSE_UNKNOWN
 • 0x000001C9 – USER_MODE_HEALTH_MONITOR_LIVEDUMP
 • 0xC000021A – WINLOGON_FATAL_ERROR
 • 0x0000001B – PFN_SHARE_COUNT
 • 0x000001D3 – WFP_INVALID_OPERATION
 • 0x0000011F – INVALID_DRIVER_HANDLE
 • 0x0000014D – EXCEPTION_SCOPE_INVALID
 • 0x000000D4 – SYSTEM_SCAN_AT_RAISED_IRQL_CAUGHT_IMPROPER_DRIVER_UNLOAD
 • 0x00000096 – INVALID_WORK_QUEUE_ITEM
 • 0x00000007 – INVALID_SOFTWARE_INTERRUPT
 • 0x000000F6 – PCI_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION
 • 0x00000002 – DEVICE_QUEUE_NOT_BUSY
 • 0x0000014B – SOC_SUBSYSTEM_FAILURE
 • 0x000000D1 – DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
 • 0x000001D5 – DRIVER_PNP_WATCHDOG
 • 0x000000E3 – RESOURCE_NOT_OWNED
 • 0x000001CC – EXRESOURCE_TIMEOUT_LIVEDUMP
 • 0x0000003E – MULTIPROCESSOR_CONFIGURATION_NOT_SUPPORTED
 • 0x0000017B – PROFILER_CONFIGURATION_ILLEGAL
 • 0x00000191 – PF_DETECTED_CORRUPTION
 • 0x00000139 – KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE
 • 0x0000012B – FAULTY_HARDWARE_CORRUPTED_PAGE
 • 0x00000102 – DPC_WATCHDOG_TIMEOUT
 • 0x00000028 – CORRUPT_ACCESS_TOKEN
 • 0x1000007E – SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
 • 0x00000189 – BAD_OBJECT_HEADER
 • 0x00000113 – VIDEO_DXGKRNL_FATAL_ERROR
 • 0x00000037 – FLOPPY_INTERNAL_ERROR
 • 0x00000009 – IRQL_NOT_GREATER_OR_EQUAL
 • 0x00000193 – VIDEO_DXGKRNL_LIVEDUMP
 • 0x0000013D – CRITICAL_INITIALIZATION_FAILURE
 • 0x0000000B – NO_EXCEPTION_HANDLING_SUPPORT
 • 0x0000007D – INSTALL_MORE_MEMORY
 • 0x0000011E – TOO_MANY_RECURSIVE_FAULTS
 • 0x0000006C – REFMON_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x0000014C – FATAL_ABNORMAL_RESET_ERROR
 • 0x00000150 – TCPIP_AOAC_NIC_ACTIVE_REFERENCE_LEAK
 • 0x000000DC – DRIVER_INVALID_STACK_ACCESS
 • 0x000000B8 – ATTEMPTED_SWITCH_FROM_DPC
 • 0x00000147 – ABNORMAL_RESET_DETECTED
 • 0x000000BA – SESSION_HAS_VALID_VIEWS_ON_EXIT
 • 0x00000080 – NMI_HARDWARE_FAILURE
 • 0x00000124 – WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
 • 0x000000E2 – MANUALLY_INITIATED_CRASH
 • 0x000000C4 – DRIVER_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION
 • 0x00000047 – REF_UNKNOWN_LOGON_SESSION
 • 0x0000008E – KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
 • 0x00000043 – NO_SUCH_PARTITION
 • 0x00000187 – VIDEO_DWMINIT_TIMEOUT_FALLBACK_BDD
 • 0x0000014E – SOC_CRITICAL_DEVICE_REMOVED
 • 0x0000003A – SYSTEM_UNWIND_PREVIOUS_USER
 • 0x00000100 – LOADER_BLOCK_MISMATCH
 • 0x00000090 – PP1_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x000000C7 – TIMER_OR_DPC_INVALID
 • 0x0000019A – WORKER_THREAD_RETURNED_WHILE_ATTACHED_TO_SILO
 • 0x00000092 – UP_DRIVER_ON_MP_SYSTEM
 • 0x000000D5 – DRIVER_PAGE_FAULT_IN_FREED_SPECIAL_POOL
 • 0x00000058 – FTDISK_INTERNAL_ERROR
 • 0x00000064 – SYMBOLIC_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x00000153 – KERNEL_LOCK_ENTRY_LEAKED_ON_THREAD_TERMINATION
 • 0x00000066 – CACHE_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x00000099 – INVALID_REGION_OR_SEGMENT
 • 0xC0000218 – STATUS_CANNOT_LOAD_REGISTRY_FILE
 • 0x0000002A – INCONSISTENT_IRP
 • 0x000001A0 – TTM_WATCHDOG_TIMEOUT
 • 0x00000025 – NPFS_FILE_SYSTEM
 • 0x0000010D – WDF_VIOLATION
 • 0x00000169 – CLUSTER_CSV_VOLUME_ARRIVAL_LIVEDUMP
 • 0x00000109 – CRITICAL_STRUCTURE_CORRUPTION
 • 0x00000050 – PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
 • 0x00000052 – MAILSLOT_FILE_SYSTEM
 • 0x00000005 – INVALID_PROCESS_ATTACH_ATTEMPT
 • 0x00000131 – INVALID_EXTENDED_PROCESSOR_STATE
 • 0x00000157 – KERNEL_THREAD_PRIORITY_FLOOR_VIOLATION
 • 0x00000117 – VIDEO_TDR_TIMEOUT_DETECTED
 • 0x00000003 – INVALID_AFFINITY_SET
 • 0x00000165 – CLUSTER_CSV_STATUS_IO_TIMEOUT_LIVEDUMP
 • 0x00000144 – BUGCODE_USB3_DRIVER
 • 0x0000013A – KERNEL_MODE_HEAP_CORRUPTION
 • 0x00000082 – DFS_FILE_SYSTEM
 • 0x000000E4 – WORKER_INVALID
 • 0x0000012E – INVALID_MDL_RANGE
 • 0x00000053 – NO_BOOT_DEVICE
 • 0x0000016D – INVALID_SLOT_ALLOCATOR_FLAGS
 • 0x0000016F – CLUSTER_CSV_STATE_TRANSITION_INTERVAL_TIMEOUT_LIVEDUMP
 • 0x000000A0 – INTERNAL_POWER_ERROR
 • 0x00000158 – ILLEGAL_IOMMU_PAGE_FAULT
 • 0x0000002E – DATA_BUS_ERROR
 • 0x00000152 – INVALID_PUSH_LOCK_FLAGS
 • 0x00000071 – SESSION5_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x000000B4 – VIDEO_DRIVER_INIT_FAILURE
 • 0x00000081 – SPIN_LOCK_INIT_FAILURE
 • 0x000000C9 – DRIVER_VERIFIER_IOMANAGER_VIOLATION
 • 0x0000009A – SYSTEM_LICENSE_VIOLATION
 • 0x0000016E – ERESOURCE_INVALID_RELEASE
 • 0x000000DF – IMPERSONATING_WORKER_THREAD
 • 0x00000024 – NTFS_FILE_SYSTEM
 • 0x0000006D – SESSION1_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x00000127 – PAGE_NOT_ZERO
 • 0x000001C7 – STORE_DATA_STRUCTURE_CORRUPTION
 • 0x0000009F – DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
 • 0x0000005B – SET_ENV_VAR_FAILED
 • 0x00000033 – UNEXPECTED_INITIALIZATION_CALL
 • 0x00000122 – WHEA_INTERNAL_ERROR
 • 0x000001CE – INVALID_KERNEL_STACK_ADDRESS
 • 0x0000002F – INSTRUCTION_BUS_ERROR
 • 0x00000060 – PROCESS_INITIALIZATION_FAILED
 • 0x000000CC – PAGE_FAULT_IN_FREED_SPECIAL_POOL
 • 0x000001A5 – USB_DRIPS_BLOCKER_SURPRISE_REMOVAL_LIVEDUMP
 • 0x0000010F – RESOURCE_MANAGER_EXCEPTION_NOT_HANDLED
 • 0x000000F5 – FLTMGR_FILE_SYSTEM
 • 0x00000168 – CLUSTER_CSV_STATE_TRANSITION_TIMEOUT_LIVEDUMP
 • TẠI SAO NÊN CHỌN EBISU GROUP

 • Nhân viên chuyên nghiệp, lắp đặt, thi công, sửa chữa nhanh chóng tại nhà, tận nơi
 • Chúng tôi có linh kiện, phụ kiện thay thế giá cả phù hợp, chính hãng.
 • Chúng tôi có tem bảo hành, hóa đơn bán lẻ, hóa đơn VAT, phiếu nhận máy. Dịch vụ bảo hành miễn phí tại nhà, tận nơi nếu thiết bị còn thời gian bảo hành.
 • Khách hàng không mất nhiều thời gian chờ đợi, chúng tôi tới tận nơi, tại nhà tiếp nhận máy, báo giá chi phí phù hợp với khách hàng.
 • Chúng tôi có dịch vụ chăm sóc khách hàng, Hỗ trợ và tư vấn miễn phí mọi vấn đề về kỹ thuật qua Zalo, điện thoại.
 • Chất lượng dịch vụ an toàn, uy tín. Đội ngũ tận tâm, trách nhiệm, nhiệt tính.
 • Phần mềm miễn phí đi kèm Windows: Microsoft Office, Acrobat Reader DC, Chrome, Unikey

  Ebisu Group luôn có kỹ thuật viên máy tính chuyên cài win trực tại văn phòng làm việc. Nếu bạn không sử dụng dịch vụ cài win tại nhà, bạn có thể trực tiếp đem máy tính đến cài win tận nơi tại văn phòng làm việc của chúng tôi để có giá ưu đãi hơn.

  0/5 (0 Reviews)
  02623955557
  icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon