Lỗi Bản in bị vệt đen chạy dọc, thẳng từ trên xuống

Lỗi Bản in bị vệt đen chạy dọc, thẳng từ trên xuống

  • Lỗi bản in này là do gạt lớn
  • Gạt lớn bị bám mực, bạn cần vệ sinh sạch mực trên gạt lớn.
  • Hoặc gạt lớn dùng lâu lưỡi cao su bị mòn. lão hóa. giã pháp thay gạt.
0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.