Lỗi bản in đen, lem nhem từ trên xuống

Lỗi bản in đen, lem nhem từ trên xuống

  • Lỗi này chủ yếu do ngăn chứa mực thải bị đầy làm tràn ra  ngoài giấy. Bạn tháo hộp mực, đỗ hết mực trong ngăn thải ra. lúc này mực trong ngăn chính sắp hết, bạn nên nạp thêm mực mới vào.
0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.