Lỗi bản in những chấm nhỏ hoặc vệt đen to, đậm ngang bản in

Lỗi bản in những chấm nhỏ hoặc vệt đen to, đậm ngang bản in

  • Nếu vệt lỗi bản in có chu kỳ lặp lại cách nhau khoảng 4- 5cm: Lỗi này do thanh Drum. Giải pháp bạn nên thay thanh Drum
  • Nếu vệt lỗi bản in có chu kỳ lặp lại cách nhau khoảng 4- 5cm: Lỗi này do thanh Drum. Giải pháp bạn nên thay thanh Drum
0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.