Lỗi BOOTMGR is missing

Lỗi BOOTMGR is missing

Lỗi: BOOTMGR is missing

Tạm dịch: BOOTMGR bị thiếu

NGUYÊN NHÂN

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra lỗi BOOT MGR, chẳng hạn như các file khởi động lỗi, nhầm file, lỗi ổ cứng, lỗi nâng cấp hệ điều hành, lỗi BIOS quá hạn, khu vực ổ cứng bị lỗi, và lỗi dây cáp hỏng. Ngoài ra nếu BCD (Boot Configuration Data) bị lỗi, Windows cũng không thể khởi động. Lúc này trên màn hình cũng hiển thị thông báo lỗi BOOTMGR is missing.

Hướng dẫn đổi chuẩn khởi động AHCI

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.