Lỗi máy in chớp đèn liên tục, nhưng vẫn in bình thường, có khi không in được

Lỗi máy in chớp đèn liên tục, nhưng vẫn in bình thường, có khi không in được

  • Tình trạng nầy do hộp mực lỗi chíp, hoặc chíp đã đém hết số trang quy định.
  • Cách khắc phục: Bạn nên thay chíp khác.
0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.