Lỗi No bootable device is detected. System will enter the BIOS setup Utility

Lỗi No bootable device is detected. System will enter the BIOS setup Utility

Lỗi: No bootable device is detected. System will enter the BIOS setup Utility
Tạm dịch: Không có thiết bị khởi động được phát hiện hệ thống sẽ nhập tiện ích cài đặt bios

NGUYÊN NHÂN

Các trường hợp gây ra lỗi

  • Ổ cứng HDD/SSD của bạn đã bị hư hoặc lỗi.
  • Dây nối ổ cứng HDD/SSD bị lỏng hoặc hư.
  • Thiết lập Boot Option bị tắt
  • Chưa chọn đúng chuẩn khởi động Windows UEFI/MBR cho Bios.

CÁCH KHẮC PHỤC

  • Kiểm tra ổ cứng HDD/SSD
  • Kiểm tra dây nối ổ cứng HDD/SSD
  • Bật lại Boot Option trong Bios
  • Chọn lại chuẩn khởi động Windows UEFI/MBR cho Bios
5/5 (2 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.