lỗi out of memory

lỗi out of memory

nguyên nhân:
trong máy của bạn có 2 bộ cài .net 4 và .net 2/3.5, bộ .net framework 2.0 trên máy của bạn bị lỗi. khi mở ultraviewer lựa chọn bộ .net 2.0 nên bị lỗi, bạn làm theo hướng dẫn sau để buộc ultraviewer sử dụng bộ .net 4.

cách xử lý
các bạn có thể xử lý lỗi trên bằng cách sau:

bạn bấm vào nút start (nút hình lá cờ trên bàn phím), rồi gõ tìm từ khóa cmd . sau đó chuột phải vào ứng dụng cmd mà windows tìm được, chọn run as administrator.

sau đó bạn gõ (hoặc copy) vào lần lượt 2 lệnh sau (mỗi lệnh gõ xong bạn bấm phím enter để hoàn tất) :

cd c:\windows\\microsoft.net\framework\v4.0.30319
regasm “c:\program files (x86)\ultraviewer\remotecontrol40.dll” /tlb /codebase

sau khi gõ xong 2 lệnh trên, bạn sẽ thấy kết quả cuối cùng giống như ở dòng dưới cùng trong hình

sau đó bạn chuột phải vào biểu tượng ultraviewer ngoài desktop, chọn run as administrator để ultraviewer tiến hành cài đặt lại service là không còn bị lỗi nữa.

0/5 (0 Reviews)