Lỗi The device has no drivers installed on your computer, or the drivers are configured incorrectly.

Lỗi The device has no drivers installed on your computer, or the drivers are configured incorrectly.

The device has no drivers installed on your computer, or the drivers are configured incorrectly.

Thiết bị không có trình điều khiển được cài đặt trên máy tính của bạn, hoặc các trình điều khiển được cấu hình không đúng.

Cập Nhật trình điều khiển

Trong hộp thoại Properties của thiết bị, bấm Driver , rồi bấm vào Update Driver để khởi động trình Hardware Update Wizard. Làm theo hướng dẫn để cập nhật trình điều khiển. Nếu đang Cập Nhật trình điều khiển không hoạt động, hãy xem tài liệu hướng dẫn phần cứng của bạn để biết thêm thông tin.

Lưu ý Bạn có thể được nhắc cung cấp đường dẫn của trình điều khiển. Windows có thể có trình điều khiển được tích hợp sẵn, hoặc có thể vẫn có các tệp trình điều khiển được cài đặt từ lần cuối bạn thiết lập thiết bị. Nếu bạn được yêu cầu trình điều khiển và bạn không có ứng dụng này, bạn có thể tìm cách tải xuống trình điều khiển mới nhất từ website của nhà cung cấp phần cứng.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.