Lỗi The driver for this device might be corrupted, or your system may be running low on memory or other resources

Lỗi The driver for this device might be corrupted, or your system may be running low on memory or other resources

Thông báo lỗi “Trình điều khiển cho thiết bị này có thể bị hỏng hoặc hệ thống của bạn có thể sắp hết bộ nhớ hoặc các tài nguyên khác” cho thấy rằng có sự cố với trình điều khiển của thiết bị hoặc hệ thống sắp hết tài nguyên hệ thống, chẳng hạn như bộ nhớ , mức sử dụng CPU hoặc dung lượng ổ đĩa.

Lỗi The driver for this device might be corrupted, or your system may be running low on memory or other resources

Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể thử các bước sau:

  1. Cập nhật trình điều khiển cho thiết bị được đề cập.
  2. Gỡ cài đặt và cài đặt lại thiết bị và trình điều khiển của thiết bị.
  3. Liên hệ với nhà sản xuất thiết bị để có trình điều khiển được cập nhật.
  4. Chạy quét vi-rút để kiểm tra phần mềm độc hại.
  5. Sử dụng công cụ Trình kiểm tra Tệp Hệ thống để sửa các tệp hệ thống bị thiếu hoặc bị hỏng.
  6. Kiểm tra việc sử dụng tài nguyên và bộ nhớ của hệ thống để xem có đủ khả dụng cho hoạt động bình thường không.
  7. Cân nhắc nâng cấp phần cứng của hệ thống nếu các bước trên không giải quyết được sự cố.

Tuy nhiên lỗi vẫn gặp phải ngay cả khi đã thử qua những bước trên, thì đó có thể là dấu hiệu máy tính gặp lỗi nghiêm trọng với phần cứng hoặc phần mềm trên hệ thống, bạn hãy cân nhắc tìm kiếm sự hỗ trợ từ các thợ máy tính để giúp đỡ bạn sửa chữa máy tính hoặc cài lại win lại nếu cần thiết.

0/5 (0 Reviews)
icons8-exercise-96 chat-active-icon