Lỗi This device is not configured correctly

Lỗi This device is not configured correctly

Thông báo lỗi “thiết bị này không được cấu hình đúng” cho biết rằng một thiết bị được cài đặt trên hệ thống nhưng không được cấu hình đúng để hoạt động bình thường. Điều này có thể xảy ra nếu trình điều khiển của thiết bị đã lỗi thời, không chính xác hoặc bị thiếu hoặc nếu thiết bị không hoạt động bình thường.

Lỗi This device is not configured correctly

Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể thử các bước sau:

  1. Cập nhật trình điều khiển cho thiết bị được đề cập.
  2. Gỡ cài đặt và cài đặt lại thiết bị và trình điều khiển của thiết bị.
  3. Liên hệ với nhà sản xuất thiết bị để có trình điều khiển được cập nhật.
  4. Chạy quét vi-rút để kiểm tra phần mềm độc hại.
  5. Sử dụng công cụ Trình kiểm tra Tệp Hệ thống để sửa các tệp hệ thống bị thiếu hoặc bị hỏng.
  6. Cài đặt lại Windows nếu các bước trên không giải quyết được sự cố.

Nếu lỗi vẫn gặp phải ngay cả khi đã thử qua các bước trên, thì đó có thể là dấu hiệu máy tính gặp lỗi nghiêm trọng với phần cứng hoặc phần mềm trên hệ thống, bạn hãy xem xét tìm liên hệ hỗ trợ từ những công ty máy tính sẽ giúp đỡ bạn sửa chữa máy tính hoặc cài win lại nếu cần thiết.

0/5 (0 Reviews)
icons8-exercise-96 chat-active-icon