Lỗi Windows cannot verify the digital signature for the drivers required for this device.

Lỗi Windows cannot verify the digital signature for the drivers required for this device. A recent hardware or software change might have installed a file that is signed incorrectly or damaged, or that might be malicious software from an unknown source

Lỗi Windows cannot verify the digital signature for the drivers required for this device.

Thông báo Lỗi Windows cannot verify the digital signature for the drivers required for this device. cho biết hệ điều hành không thể xác minh tính xác thực và tính toàn vẹn của trình điều khiển được cài đặt cho thiết bị. Điều này có thể xảy ra nếu trình điều khiển được ký bằng chữ ký số không chính xác hoặc bị hỏng hoặc nếu chúng bị nhiễm phần mềm độc hại.

Lỗi Windows cannot verify the digital signature for the drivers required for this device.

Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể thử các bước sau:

  1. Cập nhật trình điều khiển cho thiết bị được đề cập.
  2. Gỡ cài đặt và cài đặt lại trình điều khiển.
  3. Chạy quét vi-rút để kiểm tra phần mềm độc hại.
  4. Sử dụng công cụ Trình kiểm tra Tệp Hệ thống để sửa các tệp hệ thống bị thiếu hoặc bị hỏng.
  5. Thực hiện khởi động sạch Windows để xác định xem chương trình khởi động có gây ra sự cố hay không.
  6. Cài đặt lại Windows nếu các bước trên không giải quyết được sự cố.

Nếu Lỗi Windows cannot verify the digital signature for the drivers required for this device. vẫn tiếp diễn ngay cả khi đã thử qua các bước trên, thì đó có thể là dấu hiệu máy tính gặp lỗi nghiêm trọng với phần cứng hoặc phần mềm trên hệ thống, bạn nên xem xét tìm kiếm sự hỗ trợ của các cửa hàng máy tính sẽ giúp bạn sửa máy vi tính hoặc cài windows lại nếu cần thiết để sửa chữa Lỗi Windows cannot verify the digital signature for the drivers required for this device..

0/5 (0 Reviews)
icons8-exercise-96 chat-active-icon