Màn hình sáng trắng không có hình

Màn hình sáng trắng không có hình

Nguyên nhân

Màn ảnh sáng trắng không có hình

  • Hỏng mạch LVDS, mạch này được gắn liền với đèn hình

Khắc phục

  • Kiểm tra lại mạch LVDS đi liền với đèn hình

 

0/5 (0 Reviews)