Lỗi 0x000000B1 BGI DETECTED VIOLATION. Nguyên nhân và cách khắc phục

Nguyên nhân Lỗi 0x000000B1 BGI DETECTED VIOLATION

Mã lỗi “0x000000C8” biểu thị lỗi “IRQL_UNEXPECTED_VALUE”. Điều này thường chỉ ra rằng trình điều khiển đã cố gắng truy cập địa chỉ bộ nhớ ở IRQL (Mức yêu cầu ngắt) quá cao đối với hoạt động hiện tại. Điều này có thể do nhiều vấn đề gây ra, bao gồm xung đột với trình điều khiển hoặc phần cứng khác hoặc sự cố với bộ nhớ hệ thống.

Điều quan trọng là phải khắc phục lỗi này vì nó có thể gây mất ổn định hệ thống, sự cố và mất dữ liệu. Một nguyên nhân phổ biến là trình điều khiển đã lỗi thời hoặc bị hỏng, đặc biệt là đối với các thiết bị phần cứng như bộ điều hợp mạng, cạc đồ họa hoặc bộ điều khiển lưu trữ.

Bạn có thể thử cập nhật trình điều khiển cho phần cứng bị ảnh hưởng, đồng thời kiểm tra xem có bất kỳ sự cố hoặc xung đột phần cứng nào khác không. Bạn cũng nên chạy một công cụ chẩn đoán như MemTest86 để kiểm tra bất kỳ lỗi bộ nhớ nào. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, bạn có thể xem xét việc cài đặt lại hệ điều hành của mình.

Cách khắc phục Lỗi 0x000000B1 BGI DETECTED VIOLATION

Dưới đây là một số bước bạn có thể thử khắc phục lỗi IRQL_UNEXPECTED_VALUE:

  1. Cập nhật trình điều khiển của bạn: Đảm bảo tất cả trình điều khiển của bạn, đặc biệt là cho các thiết bị phần cứng như bộ điều hợp mạng, cạc đồ họa hoặc bộ điều khiển lưu trữ, đều được cập nhật. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách truy cập trang web của nhà sản xuất thiết bị và tải xuống trình điều khiển mới nhất.
  2. Kiểm tra xung đột phần cứng: Đảm bảo rằng không có xung đột giữa phần cứng và phần mềm của bạn. Để thực hiện việc này, hãy mở Trình quản lý thiết bị và tìm bất kỳ thiết bị nào có dấu chấm than màu vàng bên cạnh. Điều này cho thấy một vấn đề với thiết bị.
  3. Chạy công cụ chẩn đoán: Sử dụng công cụ chẩn đoán như MemTest86 để kiểm tra xem có bất kỳ lỗi bộ nhớ nào không. Các vấn đề về bộ nhớ có thể gây ra lỗi IRQL_UNEXPECTED_VALUE.
  4. Kiểm tra phần mềm độc hại: Đảm bảo rằng máy tính của bạn không bị nhiễm phần mềm độc hại. Phần mềm độc hại có thể gây ra lỗi IRQL_UNEXPECTED_VALUE bằng cách sửa đổi bộ nhớ của hệ thống.
  5. Khôi phục hệ thống hoặc Cài đặt lại: Nếu các bước trên không hiệu quả, bạn có thể muốn thử khôi phục hệ thống hoặc cài đặt lại hệ điều hành. Điều này sẽ đưa máy tính của bạn trở lại trạng thái ban đầu và có thể khắc phục sự cố.

Cũng cần lưu ý rằng đây là hướng dẫn khắc phục sự cố chung và nguyên nhân cụ thể của lỗi có thể khác nhau. Do đó, điều quan trọng là luôn cập nhật trình điều khiển hệ thống và thiết bị, đồng thời theo dõi nhật ký hệ thống và sự kiện để tìm bất kỳ manh mối nào.

5/5 (1 Review)
icons8-exercise-96 chat-active-icon