Lỗi 0x000000C6 DRIVER CAUGHT MODIFYING FREED POOL

Nguyên nhân Lỗi 0x000000C6 DRIVER CAUGHT MODIFYING FREED POOL

[1] “Trong bài viết này. Tham số DRIVER_CAUGHT_MODIFYING_FREED_POOL. Lưu ý. Lỗi bug check DRIVER_CAUGHT_MODIFYING_FREED_POOL có giá trị là 0x000000C6. Điều này cho thấy rằng trình điều khiển đã cố gắng truy cập vào một bộ nhớ đã được giải phóng.” URL: https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/debugger/bug-check-0xc6–driver-caught-modifying-freed-pool

[2] “Lỗi bug check DRIVER_CAUGHT_MODIFYING_FREED_POOL có giá trị là 0x000000C6. Điều này cho thấy rằng trình điều khiển đã cố gắng truy cập vào một bộ nhớ đã được giải phóng. [!QUAN TRỌNG] Chủ đề này dành cho các lập trình viên.” URL: https://github.com/MicrosoftDocs/windows-driver-docs/blob/staging/windows-driver-docs-pr/debugger/bug-check-0xc6–driver-caught-modifying-freed-pool.md

[3] “Lỗi bug check DRIVER_CAUGHT_MODIFYING_FREED_POOL có giá trị là 0x000000C6. Điều này cho thấy rằng trình điều khiển đã cố gắng truy cập vào một bộ nhớ đã được giải phóng. Vấn đề màn hình xanh (BSOD) 0x000000C6 thường là do thiếu hoặc hỏng trình điều khiển thiết bị của Windows 10, hoặc nếu phần cứng liên quan đến lỗi đang gặp sự cố. Một phần lớn các vấn đề tệp này có thể được …” URL: https://www.solvusoft.com/en/errors/blue-screen-errors/microsoft-corporation/windows-operating-system/bug-check-0xc6-driver-caught-modifying-freed-pool/

Cách khắc phục Lỗi 0x000000C6 DRIVER CAUGHT MODIFYING FREED POOL

Lỗi màn hình xanh 0x000000C6 DRIVER CAUGHT MODIFYING FREED POOL là một lỗi xuất hiện trên các hệ điều hành Windows. Lỗi này cho biết một trình điều khiển đã cố gắng truy cập vào một bộ nhớ đã được giải phóng [1].

Để sửa lỗi này, có thể thực hiện một số bước nhất định. Trước tiên, đảm bảo rằng tất cả các bản cập nhật Windows đã được cài đặt, vì các trình điều khiển cũ có thể dẫn đến lỗi này [3]. Ngoài ra, kiểm tra xem có bất kỳ lỗi phần cứng nào, vì điều này cũng có thể gây ra lỗi [3].

Nếu lỗi vẫn tiếp diễn, có thể cần phải cập nhật hoặc cài đặt lại trình điều khiển thiết bị liên quan đến lỗi này. Lưu ý rằng quá trình này chỉ nên được thực hiện bởi những lập trình viên có kinh nghiệm [2].

Tóm lại, việc sửa lỗi 0x000000C6 DRIVER CAUGHT MODIFYING FREED POOL có thể bao gồm cập nhật Windows, kiểm tra lỗi phần cứng và cập nhật hoặc cài đặt lại trình điều khiển thiết bị. Đề nghị quá trình này chỉ được thực hiện bởi những lập trình viên có kinh nghiệm.

0/5 (0 Reviews)
icons8-exercise-96 chat-active-icon