Lỗi 0x000000D7 DRIVER UNMAPPING INVALID VIEW

Nguyên nhân Lỗi 0x000000D7 DRIVER UNMAPPING INVALID VIEW

Lỗi “0x000000D7 DRIVER UNMAPPING INVALID VIEW” là một thông báo lỗi mã dừng cho biết rằng trình điều khiển đã cố hủy ánh xạ một chế độ xem bộ nhớ không hợp lệ. Điều này có thể xảy ra khi trình điều khiển cố gắng hủy ánh xạ bộ nhớ chưa từng được ánh xạ hoặc bộ nhớ chưa được ánh xạ.

Lỗi này có thể do nhiều yếu tố gây ra, bao gồm trình điều khiển lỗi thời hoặc không chính xác, lỗi trong hệ điều hành hoặc trình điều khiển, xung đột với phần mềm khác hoặc sự cố phần cứng.

Cách khắc phục Lỗi 0x000000D7 DRIVER UNMAPPING INVALID VIEW

Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể thử các bước sau:

  1. Khởi động lại máy tính: Điều này có thể tạm thời giải quyết sự cố nếu sự cố do trục trặc phần mềm gây ra.
  2. Cập nhật trình điều khiển: Trình điều khiển lỗi thời hoặc không chính xác có thể gây ra nhiều vấn đề khác nhau, bao gồm lỗi mã dừng. Kiểm tra mọi bản cập nhật trình điều khiển có sẵn và cài đặt chúng nếu cần.
  3. Tắt phần mềm hoặc trình điều khiển được cài đặt gần đây: Nếu sự cố bắt đầu gần đây, bạn có thể thử tắt hoặc gỡ cài đặt bất kỳ phần mềm hoặc trình điều khiển nào được cài đặt gần đây.
  4. Khởi động sạch: Khởi động hệ thống ở trạng thái khởi động sạch để xem có phần mềm bên thứ ba nào gây ra sự cố không.
  5. Sửa chữa hoặc cài đặt lại hệ điều hành: Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, bạn có thể cần sửa chữa hoặc cài đặt lại hệ điều hành.

Nếu lỗi vẫn tiếp diễn ngay cả sau khi thử các bước này, thì đó có thể là dấu hiệu của sự cố nghiêm trọng hơn với phần cứng hoặc phần mềm của hệ thống. Trong trường hợp như vậy, tốt nhất là tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp.

Tuy nhiên Lỗi 0x000000D7 DRIVER UNMAPPING INVALID VIEW vẫn tiếp diễn ngay cả khi đã thực hiện qua các bước trên, thì đó có thể là dấu hiệu máy tính gặp lỗi nghiêm trọng với phần cứng hoặc phần mềm trên hệ thống, bạn nên xem xét tìm kiếm sự trợ giúp từ những cửa hàng máy tính để giúp bạn sửa chữa máy tính hoặc cài win lại nếu cần thiết để khắc phục Lỗi 0x000000D7 DRIVER UNMAPPING INVALID VIEW.

0/5 (0 Reviews)
icons8-exercise-96 chat-active-icon