Lỗi 0x00000123 CRYPTO SELF TEST FAILURE

Nguyên nhân Lỗi 0x00000123 CRYPTO SELF TEST FAILURE

Thông báo lỗi “0x00000123 LỖI TỰ KIỂM TRA CRYPTO” là mã dừng cho biết quá trình tự kiểm tra mật mã không thành công. Tự kiểm tra mật mã là các thử nghiệm được thực hiện để xác minh tính toàn vẹn và hoạt động đúng của các chức năng mã hóa trong hệ điều hành.

Lỗi này có thể do nhiều yếu tố gây ra, bao gồm trình điều khiển lỗi thời hoặc không chính xác, lỗi trong hệ điều hành hoặc trình điều khiển, xung đột với phần mềm khác hoặc sự cố phần cứng.

Cách khắc phục Lỗi 0x00000123 CRYPTO SELF TEST FAILURE

Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể thử các bước sau:

  1. Khởi động lại máy tính: Điều này có thể tạm thời giải quyết sự cố nếu sự cố do trục trặc phần mềm gây ra.
  2. Cập nhật trình điều khiển: Trình điều khiển lỗi thời hoặc không chính xác có thể gây ra nhiều vấn đề khác nhau, bao gồm lỗi mã dừng. Kiểm tra mọi bản cập nhật trình điều khiển có sẵn và cài đặt chúng nếu cần.
  3. Tắt phần mềm hoặc trình điều khiển được cài đặt gần đây: Nếu sự cố bắt đầu gần đây, bạn có thể thử tắt hoặc gỡ cài đặt bất kỳ phần mềm hoặc trình điều khiển nào được cài đặt gần đây.
  4. Khởi động sạch: Khởi động hệ thống ở trạng thái khởi động sạch để xem có phần mềm bên thứ ba nào gây ra sự cố không.
  5. Sửa chữa hoặc cài đặt lại hệ điều hành: Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, bạn có thể cần sửa chữa hoặc cài đặt lại hệ điều hành.

Nếu Lỗi 0x00000123 CRYPTO SELF TEST FAILURE vẫn tiếp diễn ngay cả khi đã thực hiện qua các bước trên, thì đó có thể là dấu hiệu máy tính gặp lỗi nghiêm trọng với phần cứng hoặc phần mềm trên hệ thống, bạn nên cân nhắc tìm liên hệ trợ giúp của những cửa hàng máy vi tính để giúp đỡ bạn sửa máy vi tính hoặc cài đặt lại windows lại nếu cần thiết để giải quyết Lỗi 0x00000123 CRYPTO SELF TEST FAILURE.

0/5 (0 Reviews)
icons8-exercise-96 chat-active-icon