Lỗi 0x00000153 KERNEL LOCK ENTRY LEAKED ON THREAD TERMINATION

Nguyên nhân Lỗi 0x00000153 KERNEL LOCK ENTRY LEAKED ON THREAD TERMINATION

Lỗi “0x00000153 KERNEL LOCK ENTRY LEAKED ON THREAD TERMINATION” xảy ra khi khóa do một luồng thu được không được giải phóng đúng cách khi luồng kết thúc. Điều này có thể xảy ra khi một luồng bị chấm dứt do lỗi hoặc khi luồng không được thiết kế để giải phóng khóa đúng cách trước khi chấm dứt.

Lỗi này có thể do nhiều yếu tố gây ra, bao gồm lỗi trong hệ điều hành, trình điều khiển lỗi thời hoặc không chính xác, xung đột với phần mềm khác hoặc sự cố phần cứng. Trong một số trường hợp, lỗi này cũng có thể chỉ ra sự cố với bộ nhớ hoặc các thành phần hệ thống khác.

Cách khắc phục Lỗi 0x00000153 KERNEL LOCK ENTRY LEAKED ON THREAD TERMINATION

Để khắc phục lỗi “0x00000153 KERNEL LOCK ENTRY LEAKED ON THREAD TERMINATION”, bạn có thể thử các bước sau:

  1. Khởi động lại máy tính: Điều này có thể tạm thời giải quyết sự cố nếu sự cố do trục trặc phần mềm gây ra.
  2. Cập nhật trình điều khiển: Trình điều khiển lỗi thời hoặc bị hỏng có thể gây ra nhiều vấn đề khác nhau, bao gồm lỗi mã dừng. Kiểm tra mọi bản cập nhật trình điều khiển có sẵn và cài đặt chúng nếu cần.
  3. Tắt tính năng ép xung: Nếu hệ thống của bạn được ép xung, hãy thử tắt tính năng ép xung và xem lỗi có biến mất không.
  4. Khôi phục hệ thống: Nếu sự cố mới bắt đầu, bạn có thể thử khôi phục hệ thống về điểm khôi phục trước đó khi hệ thống hoạt động bình thường.
  5. Khởi động sạch: Khởi động hệ thống ở trạng thái khởi động sạch để xem có phần mềm bên thứ ba nào gây ra sự cố không.
  6. Sửa chữa hoặc cài đặt lại hệ điều hành: Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, bạn có thể cần sửa chữa hoặc cài đặt lại hệ điều hành.

Nếu Lỗi 0x00000153 KERNEL LOCK ENTRY LEAKED ON THREAD TERMINATION vẫn gặp phải ngay cả khi đã thử qua các bước trên, thì đó có thể là dấu hiệu máy tính gặp lỗi nghiêm trọng với phần cứng hoặc phần mềm trên hệ thống, bạn nên xem xét tìm liên hệ hỗ trợ từ những cửa hàng máy vi tính sẽ giúp đỡ bạn sửa chữa máy vi tính hoặc cài win lại nếu cần thiết để sửa Lỗi 0x00000153 KERNEL LOCK ENTRY LEAKED ON THREAD TERMINATION.

0/5 (0 Reviews)
icons8-exercise-96 chat-active-icon