Lỗi 0x0000016F CLUSTER CSV STATE TRANSITION INTERVAL TIMEOUT LIVEDUMP. Nguyên nhân và cách khắc phục

Nguyên nhân Lỗi 0x0000016F CLUSTER CSV STATE TRANSITION INTERVAL TIMEOUT LIVEDUMP

Mã lỗi 0x0000016F, “CLUSTER CSV STATE TRANSITION INTERVAL TIMEOUT LIVEDUMP,” là lỗi màn hình xanh chết chóc (BSOD) cho biết có sự cố với tính năng Ổ đĩa được chia sẻ theo cụm (CSV) trên máy tính của bạn. CSV là một tính năng cho phép nhiều nút trong Cụm chuyển đổi dự phòng Windows Server (WSFC) truy cập đồng thời vào cùng một dữ liệu được chia sẻ được lưu trữ trên một bộ lưu trữ theo cụm.

Thông báo lỗi này có liên quan đến thời gian chờ chuyển đổi trạng thái của CSV. Thời gian chờ được đặt là thời gian mà dịch vụ cụm đợi quá trình chuyển đổi trạng thái của CSV hoàn tất. Nếu quá trình chuyển đổi không hoàn thành trong thời gian đã đặt, nó sẽ gây ra lỗi.

Cách khắc phục Lỗi 0x0000016F CLUSTER CSV STATE TRANSITION INTERVAL TIMEOUT LIVEDUMP

Để khắc phục sự cố này, bạn có thể thử các bước sau:

  1. Kiểm tra các bản cập nhật: Đảm bảo rằng hệ điều hành máy tính của bạn và tất cả phần mềm đã cài đặt đều được cập nhật. Điều này có thể giúp giải quyết bất kỳ sự cố tương thích nào có thể gây ra lỗi.
  2. Kiểm tra các trình điều khiển xung đột: Đảm bảo rằng tất cả các trình điều khiển trên máy tính đều được cập nhật và không xung đột với nhau.
  3. Kiểm tra trạng thái CSV: Đảm bảo rằng trạng thái của CSV không bị kẹt ở trạng thái chờ xử lý. Nếu đúng như vậy, hãy thử buộc chuyển đổi trạng thái bằng cách sử dụng Trình quản lý cụm chuyển đổi dự phòng hoặc lệnh ghép ngắn PowerShell cụm chuyển đổi dự phòng.
  4. Kiểm tra Sự kiện Cụm: Kiểm tra nhật ký Sự kiện Cụm để tìm bất kỳ lỗi hoặc cảnh báo liên quan nào có thể giúp xác định sự cố.
  5. Kiểm tra Ổ đĩa dùng chung theo cụm: Kiểm tra Ổ đĩa dùng chung theo cụm để tìm bất kỳ sự cố hoặc lỗi nào và tiến hành sửa chữa nếu cần.

Nếu các bước này không giải quyết được sự cố, có thể cần phải liên hệ với nhà sản xuất máy tính hoặc công ty cung cấp phần mềm để được hỗ trợ thêm. Ngoài ra, bạn có thể cần xem xét việc thay thế thành phần phần cứng bị hỏng hóc.

0/5 (0 Reviews)
icons8-exercise-96 chat-active-icon