Lỗi 0x00000178 ELAM DRIVER DETECTED FATAL ERROR

Nguyên nhân Lỗi 0x00000178 ELAM DRIVER DETECTED FATAL ERROR

Đây là thông báo lỗi mã dừng cho biết hệ điều hành đã phát hiện lỗi nghiêm trọng trong trình điều khiển. Điều này có thể do một số vấn đề gây ra, chẳng hạn như trình điều khiển lỗi thời, tệp hệ thống bị hỏng hoặc sự cố phần cứng.

Cách khắc phục Lỗi 0x00000178 ELAM DRIVER DETECTED FATAL ERROR

Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể thử các bước sau:

  1. Khởi động lại máy tính: Điều này có thể tạm thời giải quyết sự cố nếu sự cố do trục trặc phần mềm gây ra.
  2. Cập nhật trình điều khiển: Trình điều khiển lỗi thời hoặc bị hỏng có thể gây ra nhiều vấn đề khác nhau, bao gồm lỗi mã dừng. Kiểm tra mọi bản cập nhật trình điều khiển có sẵn và cài đặt chúng nếu cần.
  3. Chạy kiểm tra tệp hệ thống: Thao tác này sẽ quét các tệp hệ thống để tìm bất kỳ tệp bị hỏng hoặc thiếu nào và sửa chữa chúng nếu cần.
  4. Tắt tính năng ép xung: Nếu hệ thống của bạn được ép xung, hãy thử tắt tính năng ép xung và xem lỗi có biến mất không.
  5. Khôi phục hệ thống: Nếu sự cố mới bắt đầu, bạn có thể thử khôi phục hệ thống về điểm khôi phục trước đó khi hệ thống hoạt động bình thường.
  6. Khởi động sạch: Khởi động hệ thống ở trạng thái khởi động sạch để xem có phần mềm bên thứ ba nào gây ra sự cố không.

Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau khi thử các bước này, thì đó có thể là dấu hiệu của sự cố nghiêm trọng hơn với phần cứng của hệ thống. Trong trường hợp như vậy, tốt nhất là tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp.

0/5 (0 Reviews)
icons8-exercise-96 chat-active-icon