Lỗi 0x0000018D SECURE FAULT UNHANDLED

Nguyên nhân Lỗi 0x0000018D SECURE FAULT UNHANDLED

Đây là thông báo lỗi mã dừng cho biết hệ điều hành đã gặp phải lỗi bảo mật không thể xử lý được. Điều này có thể chỉ ra sự cố với phần cứng hoặc trình điều khiển của hệ thống. Để khắc phục sự cố, hãy thử khởi động lại máy tính, cập nhật trình điều khiển và chạy chẩn đoán trên bộ nhớ và ổ cứng của hệ thống. Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, nó có thể yêu cầu hỗ trợ chuyên nghiệp.

Cách khắc phục Lỗi 0x0000018D SECURE FAULT UNHANDLED

Để khắc phục lỗi “0x0000018D SECURE FAULT UNHANDLED”, bạn có thể thử các bước sau:

  1. Khởi động lại máy tính: Điều này có thể tạm thời giải quyết sự cố nếu sự cố do trục trặc phần mềm gây ra.
  2. Cập nhật trình điều khiển: Trình điều khiển lỗi thời hoặc bị hỏng có thể gây ra nhiều vấn đề khác nhau, bao gồm lỗi mã dừng. Kiểm tra mọi bản cập nhật trình điều khiển có sẵn và cài đặt chúng nếu cần.
  3. Chạy công cụ chẩn đoán bộ nhớ và ổ cứng: Chạy công cụ chẩn đoán bộ nhớ để kiểm tra mọi lỗi trong RAM của hệ thống và chạy công cụ chẩn đoán ổ cứng để kiểm tra mọi lỗi trên ổ cứng.
  4. Tắt tính năng ép xung: Nếu hệ thống của bạn được ép xung, hãy thử tắt tính năng ép xung và xem lỗi có biến mất không.
  5. Khôi phục hệ thống: Nếu sự cố mới bắt đầu, bạn có thể thử khôi phục hệ thống về điểm khôi phục trước đó khi hệ thống hoạt động bình thường.
  6. Khởi động sạch: Khởi động hệ thống ở trạng thái khởi động sạch để xem có phần mềm bên thứ ba nào gây ra sự cố không.

Nếu lỗi vẫn còn ngay cả sau khi thử các bước này, thì đó có thể là dấu hiệu của sự cố nghiêm trọng hơn với phần cứng của hệ thống. Trong trường hợp như vậy, tốt nhất là tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp.

0/5 (0 Reviews)
icons8-exercise-96 chat-active-icon