Lỗi 0x000001D8 UCMUCSI FAILURE

Lỗi 0x000001D8 UCMUCSI FAILURE

Thông báo lỗi “0x000001D8 UCMUCSI FAILURE” là lỗi Màn hình xanh chết chóc (BSOD) trong hệ điều hành Windows. UCMUCSI trong thông báo lỗi này đề cập đến “Quy trình máy chủ UMDF của khung trình điều khiển chế độ người dùng”, là một thành phần của Khung trình điều khiển chế độ người dùng (UMDF) được sử dụng để chạy các trình điều khiển ở chế độ người dùng.

Lỗi 0x000001D8 UCMUCSI FAILURE

Thông báo lỗi này thường do sự cố với trình điều khiển UMDF hoặc quy trình UCMUCSI gây ra. Để giải quyết vấn đề, hãy thử các bước sau:

  1. Kiểm tra các bản cập nhật: Kiểm tra và cài đặt mọi bản cập nhật có sẵn cho hệ thống và trình điều khiển của bạn.
  2. Tắt trình điều khiển UMDF: Thử tắt trình điều khiển UMDF hoặc quy trình UCMUCSI để xem có giải quyết được sự cố không.
  3. Gỡ cài đặt phần mềm đã cài đặt gần đây: Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy thử gỡ cài đặt mọi phần mềm đã cài đặt gần đây để xem phần mềm đó có gây ra sự cố không.
  4. Thay thế trình điều khiển UMDF: Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy thử cài đặt lại hoặc thay thế trình điều khiển UMDF.

Tuy nhiên Lỗi 0x000001D8 UCMUCSI FAILURE vẫn tiếp diễn ngay cả khi đã thực hiện qua những bước trên, thì đó có thể là dấu hiệu máy tính gặp lỗi nghiêm trọng với phần cứng hoặc phần mềm trên hệ thống, bạn hãy cân nhắc tìm liên hệ trợ giúp từ các dịch vụ máy tính sẽ giúp bạn sửa chữa máy vi tính hoặc cài lại windows nếu cần thiết để sửa Lỗi 0x000001D8 UCMUCSI FAILURE.

0/5 (0 Reviews)
icons8-exercise-96 chat-active-icon