Lỗi bootmgr is missing press ctrl+alt+del to restart

Nguyên nhân Lỗi bootmgr is missing press ctrl+alt+del to restart

Lỗi “Bootmgr is missing” có thể xảy ra vì nhiều lý do, bao gồm:

  • Dữ liệu cấu hình khởi động (BCD) bị hỏng – Tập tin BCD, kho lưu trữ các cài đặt cấu hình khởi động, có thể bị hỏng hoặc hỏng.
  • Hỏng đĩa cứng – Các phân vùng xấu hoặc các vấn đề khác với đĩa cứng có thể dẫn đến việc trình quản lý khởi động trở nên không truy cập được.
  • MBR bị hỏng – MBR là phân vùng đầu tiên của một đĩa cứng và chứa mã trình tải khởi động. Nếu nó bị hỏng, trình quản lý khởi động sẽ không thể tìm thấy.
  • Chuỗi khởi động không đúng – Nếu thứ tự khởi động được đặt sai trong BIOS, máy tính có thể cố gắng khởi động từ thiết bị sai.
  • Phần mềm hoặc phần cứng đã được cài đặt gần đây – Cài đặt phần mềm hoặc phần cứng mới có thể gây trục trặc trong quá trình khởi động.
  • Nguồn điện không ổn định – Ngắt quãng trong nguồn điện có thể gây ra vấn đề khởi động.

Cách khắc phục Lỗi bootmgr is missing press ctrl+alt+del to restart

Lỗi “Bootmgr is missing” xuất hiện khi trình quản lý khởi động, một thành phần cần thiết của quá trình khởi động, không thể tìm thấy. Thông báo lỗi đề nghị khởi động lại máy tính với phím Ctrl + Alt + Del. Nếu không hoạt động, bạn có thể thử các bước sau để sửa lỗi:

Chèn đĩa cài đặt Windows và khởi động lại máy tính Khởi động từ đĩa Chọn tùy chọn ngôn ngữ và sau đó nhấp vào “Next.” Nhấp vào “Repair your computer.” Chọn hệ điều hành của bạn và nhấp vào “Tiếp theo.” Nhấp vào “System Restore,” “System Image Recovery,” hoặc “Automatic Repair,” tùy thuộc vào phiên bản Windows của bạn. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình. Nếu không có bước nào hoạt động, bạn có thể cần thực hiện một cài đặt sạch của Windows.

 

0/5 (0 Reviews)
icons8-exercise-96 chat-active-icon