Lỗi No bootable devices, strike f1 to retry boot, f2 for setup utility, press f5 to run onboard diagnostics

Lỗi No bootable devices, strike f1 to retry boot, f2 for setup utility, press f5 to run onboard diagnostics

Lỗi: “No bootable devices, strike f1 to retry boot, f2 for setup utility, press f5 to run onboard diagnostics
Tạm dịch: “Không có thiết bị khởi động được, nhấn f1 để thử khởi động lại, f2 để thiết lập tiện ích, nhấn f5 để chạy chẩn đoán trên bo mạch

Nguyên nhân

Các trường hợp gây ra lỗi “No bootable devices, strike f1 to retry boot, f2 for setup utility, press f5 to run onboard diagnostics“:

Kiểm tra dây kết nối SATA 3 và dây nguồn ổ cứng

 

  • Ổ cứng HDD/SSD của bạn đã bị hư hoặc lỗi.
  • Dây nối ổ cứng HDD/SSD bị lỏng hoặc hư.
  • Ổ cứng không có phân vùng khởi động Windows.
  • Phân vùng Windows trên ổ cứng chưa set active.
  • Chưa chọn đúng chuẩn khởi động Windows UEFI/MBR cho Bios.
  • Cài Windows bị lỗi hoặc sai phân vùng.

Cách sửa lỗi

Đảm bảo ổ cứng của bạn vẫn còn hoạt động mới có thể thực hiện các cách sau thành công.

Các cách cần truy cập vào bios để thiết lập lại máy tính

Xem bài viết: Cách vào bios trên máy tính

Cách 1: vào cài đặt Sata Operation trong BIOS để chuyển chế độ khởi động ổ đĩa AHCI hoặc IDE, lưu lại cài đặt Bios và khởi động lại máy.

Cách 2: Vào cài đặt Boot sequence trong BIOS để chuyển chuẩn Boot UEFI hoặc MBR, lưu lại cài đặt Bios và khởi động lại máy.

Cách 3: Nạp lại MBR bằng BOOTICE

Hướng dẫn đổi chuẩn khởi động AHCI

5/5 (1 Review)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.