Máy tính kêu 6 tiếng bíp. Nguyên nhân và cách khắc phục

Nếu máy tính của bạn kêu 6 tiếng bíp, điều này có thể là một trong những vấn đề sau:

  1. Lỗi bộ nhớ (RAM): Nếu bộ nhớ của máy tính của bạn bị lỗi, máy tính có thể kêu 6 tiếng bíp. Hãy thay thế bộ nhớ mới để khắc phục vấn đề này.
  2. Lỗi mainboard: Nếu mainboard của máy tính của bạn bị lỗi, máy tính có thể kêu 6 tiếng bíp. Hãy kiểm tra và sửa chữa mainboard để khắc phục vấn đề này.
  3. Lỗi BIOS: Nếu BIOS của máy tính của bạn bị lỗi, máy tính có thể kêu 6 tiếng bíp. Hãy cập nhật hoặc gỡ cài đặt lại BIOS để khắc phục vấn đề này.
  4. Lỗi CPU: Nếu CPU của máy tính của bạn bị lỗi, máy tính có thể kêu 6 tiếng bíp. Hãy kiểm tra và sửa chữa CPU để khắc phục vấn đề này.

Cách khắc phục máy tính kêu 6 tiếng bíp

Để khắc phục lỗi máy tính kêu 6 tiếng bíp, bạn có thể thực hiện các bước sau:

  1. Kiểm tra và thay thế bộ nhớ (RAM) mới nếu cần thiết.
  2. Kiểm tra và sửa chữa mainboard nếu cần thiết.
  3. Cập nhật hoặc gỡ cài đặt lại BIOS nếu cần thiết.
  4. Kiểm tra và sửa chữa CPU nếu cần thiết.
  5. Nếu các bước trên không giúp đỡ, hãy tìm một chuyên gia hoặc một sửa chữa máy tính để kiểm tra và sửa chữa máy tính của bạn.
  6. Nếu các bước trên vẫn không giúp, Bạn có thể thử tháo ra và kiểm tra tất cả các thiết bị ngoài máy tính (như HDD, VGA card, Sound card, …) và tháo ra các thiết bị này để kiểm tra và sửa chữa nếu cần thiết
0/5 (0 Reviews)
icons8-exercise-96 chat-active-icon